SV Strategy Team Organize for the future

Het strategisch team denkt met elkaar na over hoe wij de strategie, die nodig is om onze organisaties exponentieel te laten ontwikkelen, in kunnen zetten en vooral hoe wij alle betrokkenen daarin mee kunnen nemen. Kennis delen is daarbij een eerste vereiste.

 

De meerwaarde van het Strategy Team zal neigen naar het ontwikkelen van een visie op het toekomst-gereed maken van organisaties. Door voorop te (blijven) lopen kunnen we concreet adviseren en begeleiden om daarmee de aangesloten experts van Sociëteit Vastgoed succesvol(er) te laten zijn. De mission statements van het Strategy Team omschrijven wij als volgt:

 • Wij delen ideeën en mogelijkheden die het waard zijn verspreid te worden.
 • Wij zorgen als aanjagers in de vastgoedsector voor het providen van relevante en innovatieve informatie.
 • Wij begeleiden transitie en providen radicale helderstellingen van probleemoplossende mogelijkheden.
 • Door gebundelde kennis en expertise maken wij ontwikkelingen en het organiseren van innovatie toegankelijk middels duidelijke en consequente communicatie uitingen.
 • Op een positieve, onderbouwende wijze brengen wij de sector en daarmee de maatschappij dichter bij elkaar en in contact met de toekomst.
 • Radicale transformatie zien wij als de rode draad van de tools en handvaten die wij delen.
 • Alles en iedereen ten allen tijde relevante toekomstgerichte informatie bieden.
 • Wij wensen continue focus te behouden op externe invloeden en de WHY (waarom doen wij dit en wat is onze bestaansreden?)
 • Wij bieden een gunstig effect op het ecosysteem van de sector.
 • Wij creëren hiermee een gebied dat van invloed is op alle aspecten van de branche.
 • We zullen in staat zijn leerprocessen te beïnvloeden, doordat er meer gebruik wordt gemaakt van intrinsieke in plaats van externe motivatie.
 • Ambitieuze mensen (wij brengen als Strategy Team collectieve ambities samen) trekken ambitieuze organisaties aan.
 • Wij wensen daarmee aantrekkelijk te zijn voor de beste talenten binnen de sector.
 • Als onafhankelijk orgaan ondersteunen we een coöperatieve cultuur die wendbaarheid creëert en continue leren mogelijk maakt.
 • Het belangrijkste? Wij bouwen mee aan het invulling geven van betekenisvol leven (vinden van een doel, overstijgen van eigen ego en toewerken naar groter goed).

 

 

 

Het is onze missie expertise, netwerk en business op een stimulerende wijze te verenigen. Wanneer je business overtuigend en effectief wijzigt, verandert immers op een positieve wijze alles in je leven. Het Strategy Team biedt Sociëteit Vastgoed, en de sector, handvaten en tools om kennis, innovatie, vooruitgang en de adoptie van techniek en data op brede schaal in detail als mediator te delen.

 

 • De bedrijfstak helpen een brede visie te formuleren voor de toekomst, waardoor Nederland interessant blijft voor binnenlandse en buitenlandse investeerders en corporate ondernemingen.
 • De bedrijfstak informeren over de veranderingen en de impact die dit gaat hebben op de gehele sector.
 • De bedrijfstak bewust maken van het belang van samenwerken, het toepassen van nieuwe technologieën en het ontwikkelen van vernieuwende businessmodellen

 

Het is daarbij de visie van het Strategy Team deze versterkende verbinding (inter)nationaal te cultiveren zodat niet alleen ons netwerk maar de gehele sector de tools aangeboden krijgt zich krachtig te exposeren.  Het Strategy Team begeleidt gefundeerde kennis, onderbouwde potentie en de laatste ontwikkelingen teneinde de innovatie, groei en evolutie te vergezellen. Bekijk en volg ook onze LinkedIn pagina voor actuele informatie en nieuwsupdates.

 

 

 

Kees van Iwaarden
DGA LOEK!Online
Met elkaar nadenken en bespreken hoe wij de strategie die nodig is om onze organisaties exponentieel te laten ontwikkelen in te zetten en vooral hoe wij alle betrokkenen daarin mee kunnen nemen. Kennis delen is daarbij een eerste vereiste. Hoe vertalen wij de gemeenschappelijke kennis naar onze organisaties en branche? De meerwaarde van het Strategy Team zal neigen naar het ontwikkelen van een visie op het toekomst-gereed maken van organisaties.
Oscar van Opstal MSc. MRICS
Associate Business Partner Fakton | Co founder van Opstal&Vannimwegen
Tijdens de sessies van het Organize for the Future Strategy team willen wij met een gerichte visie op de 'BV Vastgoed 2040' verder spreken over lineaire voorspellingen en het feit dat er niets meer te voorspellen blijkt (denk alleen al aan Brexit, Trump, Pokémon-Go). Door voorop te (blijven) lopen kunnen we concreet helpen mensen/leden succesvol(er) te zijn, dit is de groei en uitdaging die we niet aan ons voorbij kunnen laten gaan.
Esther Stomphorst
Manager Business Innovation at Deloitte / lid raad van commissarissen Woonstichting de Key
Als manager business development en lid van de RvC van de Key is Esther een welkome gesprekspartner voor dit team. Het is duidelijk wat we met technologieën kunnen doen. Om op effectieve wijze te kunnen infiltreren in de beslissing-nemende toplaag, willen wij steeds opnieuw de mogelijkheid ontwikkelen deel te nemen aan kennisdeling: Organiseren voor de toekomst doe je nu!
Edwin van Dijk
Directeur E.R. Van Dijk Beheer bv
Het Organize for the Future team gaan we meerledig oppakken: * Vanuit het gezichtspunt van de digitale transformatie in het vakgebied, * Vanuit de noodzaak organisaties tot change agents te maken (van fragile naar agile), * Vanuit de integratie-aspecten in, en beïnvloeding van de maatschappij en * De noodzaak leiderschap om te vormen tot organisatorisch architect.
Claudia L. van Haeften MBA MSV
Founder / Directeur Sociëteit Vastgoed
Als founder en directeur van de Sociëteit Vastgoed is Van Haeften eveneens de grondlegger voor dit team. De meerwaarde van het Strategy Team zal neigen naar het ontwikkelen van een visie op het toekomst-gereed maken van organisaties. Tijdens deze sessies willen wij door middel van onze gedeelde kennis en ervaring ons graag focussen op de versnellende technologieën, digitale informatie en de wijze waarop wij de ontwrichting actief tegemoet kunnen treden.
https://www.facebook.com/Societeitvastgoed/https://twitter.com/CHaeftenCom
Jan van Zuijlen MRE MRICS
Director Investor Relations at TRIUVA
Als Director Investor Relations at TRIUVA en medeauteur van De strategische Inzet van Vastgoed is Jan van Zuijlen een absolute aanwinst en meerwaarde voor het strategisch Organize for the Future team. Wij willen een kartrekker zijn die vragen invulling geeft, disruptie op de voet volgt en mensen/leden bewust maakt en meeneemt in datgene wat onontkoombaar is.
Drs. Esther Dekker MSV
Property Director at Max Property Capital
Ruim 10 jaar geleden zette ik mijn eerste stap in de vastgoedwereld. Als Master of Science (MSc) kreeg ik de kans om meer dan een jaar lang onderzoek te doen naar huisvestingsbeleid in Nederland. Huisvestingswetten, huisvestingsverordeningen, vergunningen etc. Niets is mij vreemd in deze dynamische markt. De dynamiek van de vastgoedmarkt, het verbinden van mensen, het persoonlijke contact en het gegeven dat ik oprecht iemand kan helpen geeft mij de energie en maakt dit vak voor mij een passie. De combinatie tussen theoretische kennis en veel praktijk ervaring maakt dat ik op vele vastgoed vlakken professioneel advies kan geven, zowel op praktisch niveau als op strategisch niveau. Dat ik deze ervaring en kennis nu in kan brengen en mag delen in het Oranize for the Future Strategy team maakt me ontzettend enthousiast. De vastgoedmarkt is continu in beweging, door te anticiperen op onder andere technologische ontwikkelingen wil ik me graag hard maken deze markt meer transparant te maken en verder te professionaliseren.
Constantijn van Haeften MSV
Manager Business Development Sociëteit Vastgoed
Als mede bestuurslid en young real estate professional is Constantijn van grote waarde voor het strategisch team. Constantijn brengt het team door zijn rol binnen Sociëteit Vastgoed, zijn heldere blik op de voortsnellende ontwikkelingen plus zijn grote algemene kennis juist die scherpte die nodig is om exponentieel te kunnen zijn.