Sociëteit Vastgoed Strategy Team

‘Het is onze missie expertise, netwerk en business op een stimulerende wijze te verenigen. 

Wanneer je business overtuigend en effectief wijzigt, verandert immers op een positieve wijze alles in je leven. Het Strategy Team biedt Sociëteit Vastgoed, en de sector, handvaten en tools om kennis, innovatie, vooruitgang en de adoptie van techniek en data op brede schaal in detail als mediator te delen.

Het Strategy Team denkt er met elkaar over na hoe wij de strategie, die nodig is om onze organisaties exponentieel te laten ontwikkelen, in kunnen zetten en vooral hoe wij alle betrokkenen daarin mee kunnen nemen. Kennis delen is daarbij een eerste vereiste om de bedrijfstak te ondersteunen en een brede visie te formuleren voor de toekomst. Hierdoor blijven wij interessant voor investeerders en corporate ondernemingen. 

Het is tevens van belang de bedrijfstak blijvend te informeren over de veranderingen en de impact die de ontwikkelingen gaan hebben op de gehele sector. Zo werken wij constructief samen om de bedrijfstak bewust te maken van het belang van samenwerken, het toepassen van nieuwe technologieën en het ontwikkelen van vernieuwende businessmodellen. 

Het is daarbij de visie van het Strategy Team deze versterkende verbinding (inter)nationaal te cultiveren zodat niet alleen ons netwerk maar de gehele sector de tools aangeboden krijgt zich krachtig te exposeren.  Het Strategy Team begeleidt gefundeerde kennis, onderbouwde potentie en de laatste ontwikkelingen teneinde de innovatie, groei en evolutie te vergezellen. 

 Bekijk en volg ook onze LinkedIn pagina voor actuele informatie en nieuwsupdates.

 

 

Kees van Iwaarden
DGA LOEK!Online
Met elkaar nadenken en bespreken hoe wij de strategie die nodig is om onze organisaties exponentieel te laten ontwikkelen in te zetten en vooral hoe wij alle betrokkenen daarin mee kunnen nemen. Kennis delen is daarbij een eerste vereiste. Hoe vertalen wij de gemeenschappelijke kennis naar onze organisaties en branche? De meerwaarde van het Strategy Team zal neigen naar het ontwikkelen van een visie op het toekomst-gereed maken van organisaties.
Oscar van Opstal MSc. MRICS
vanOpstal& | Fakton | Vannimwegen
Tijdens de sessies van het Organize for the Future Strategy team willen wij met een gerichte visie op de 'BV Vastgoed 2040' verder spreken over lineaire voorspellingen en het feit dat er niets meer te voorspellen blijkt (denk alleen al aan Brexit, Trump, Pokémon-Go). Door voorop te (blijven) lopen kunnen we concreet helpen mensen/leden succesvol(er) te zijn, dit is de groei en uitdaging die we niet aan ons voorbij kunnen laten gaan.
Esther Stomphorst
Lid raad van commissarissen Woonstichting de Key
Als directeur en lid van de RvC van de Key is Esther een welkome gesprekspartner voor dit team. Het is duidelijk wat we met technologieën kunnen doen. Om op effectieve wijze te kunnen infiltreren in de beslissing-nemende toplaag, willen wij steeds opnieuw de mogelijkheid ontwikkelen deel te nemen aan kennisdeling: Organiseren voor de toekomst doe je nu!
Michael Hesp
Senior associate, Portfolio Strategy & Analytics at CBRE Global Investors
Toekomstbestendig investeren in vastgoed vraagt om een doordachte visie. Hesp is verantwoordelijk voor Portfolio Strategy & Analytics voor de Nederlandse activiteiten van CBRE Global Investors. De beleggingsvisie is niet alleen belangrijk voor de financiële performance van de eigen investeringsprogramma’s. De allocatie van middelen draagt ook bij aan de verdere vormgeving van Nederland. Het Strategy Team biedt voor Hesp een interessant netwerk om kennis te delen voor gezamenlijke visievorming.
Claudia L. van Haeften MBA MSV
Founder / Directeur Sociëteit Vastgoed
Als founder en directeur van de Sociëteit Vastgoed is Van Haeften eveneens de grondlegger voor dit team. De meerwaarde van het Strategy Team zal neigen naar het ontwikkelen van een visie op het toekomst-gereed maken van organisaties. Tijdens deze sessies willen wij door middel van onze gedeelde kennis en ervaring ons graag focussen op de versnellende technologieën, digitale informatie en de wijze waarop wij de ontwrichting actief tegemoet kunnen treden.
https://www.facebook.com/Societeitvastgoed/https://twitter.com/CHaeftenCom
Jan van Zuijlen MRE MRICS
Partner Bloc
Drs. Esther Dekker MSV
Property Director Max Property Capital
De dynamiek van de vastgoedmarkt, het verbinden van mensen, het persoonlijke contact en het gegeven dat ik oprecht iemand kan helpen geeft mij de energie en maakt dit vak voor mij een passie. De combinatie tussen theoretische kennis en veel praktijk ervaring maakt dat ik op vele vastgoed vlakken professioneel advies kan geven, zowel op praktisch niveau als op strategisch niveau. Dat ik deze ervaring en kennis nu in kan brengen en mag delen in het Organize for the Future Strategy team maakt me ontzettend enthousiast. De vastgoedmarkt is continu in beweging, door te anticiperen op onder andere technologische ontwikkelingen wil ik me graag sterk maken deze markt meer transparant te maken en verder te professionaliseren.
Michel Chang
Director, Asset Services Colliers-International
Middels het Strategy Team, zal Michel vanuit zijn positie en vastgoedexpertise moeilijke vraagstukken kunnen beantwoorden en begeleiden. Daarnaast ondersteunt hij zowel het Strategy Team als de vastgoedsector om future prove te worden. "Hoe eerder we zelf deze toekomst bepalen, hoe beter het uiteindelijke resultaat zal zijn".
Constantijn van Haeften MSV
Manager Business Development Sociëteit Vastgoed
Als mede bestuurslid en young real estate professional is Constantijn van grote waarde voor het strategisch team. Constantijn brengt het team door zijn rol binnen Sociëteit Vastgoed, zijn heldere blik op de voortsnellende ontwikkelingen plus zijn grote algemene kennis juist die scherpte die nodig is om exponentieel te kunnen zijn.