Organize for the Future Executives Meetings

Vanuit de gesignaleerde behoefte van bestuurders met elkaar in gesprek te gaan tijdens kleine, besloten meetings organiseert Sociëteit Vastgoed sinds 2017 de succesvolle Organize for the Future bijeenkomsten.

Claudia van Haeften organiseert deze bijeenkomsten in samenwerking met Oscar van Opstal: ” De ontwikkelingen die op de vastgoedsector afkomen vragen om een andere manier van kijken, denken en doen.” Dit heeft een impact op de totale breedte van de waardeketen en vraagt om strategische meetings waarbij verlangen, strategie en innovatie tot organisatieontwikkeling, finance en bedrijfvoering in alle openheid besproken kan worden met gelijkgestemden.

Trends en Ontwikkelingen volgen en bespreken

Wij verwachten als trendwatchers de komende jaren diverse grote trends die de sector zullen gaan raken, met het potentieel om de sector zelfs te verstoren. Een ontwrichtende trend is bijvoorbeeld crowdsourcing, die een grote invloed kan hebben op het personeelsbeleid van vastgoedorganisaties. Een verdere belangrijke ontwikkeling is blockchain, een digitaal gedistribueerde boekhouding waarvan identieke kopieën worden bijgehouden op de computer van iedereen die lid is van het netwerk. Zo zijn er nog tal van trends en ontwikkelingen te noemen die de vastgoedmarkt kunnen raken. Te denken valt aan transitieopgaven in de leefomgeving, verduurzamingsvraagstukken en de impact van uiteenlopende technologische ontwikkelingen op het gebruik, eigendom, waardering en beheer van vastgoed.

Genodigden

De Organize for the Future meetings worden minimaal eens per jaar georganiseerd bij een van onze relaties, die uiteraard zelf ook aanwezig zijn. In samenspraak wordt de gastenlijst besproken en de genodigden ontvangen een Save the Date, voorafgaand aan de komende meeting. De sprekers die wij inviteren, zijn alle innovators die in staat zijn het verschil te maken in de bouw- en vastgoedsector.

Omtrent de bijeenkomsten wordt steeds een verslag gepubliceerd op de website van Sociëteit Vastgoed.

Bekijk een aantal voorbeelden van de eerdere bijeenkomsten:

Van Opstal, die kan bogen op een uitgebreid trackrecord in het vastgoeddomein, geeft aan: “Wij geloven in de kracht van netwerkteams en fluïde organisatievormen. Over bureaugrenzen heen in ecosystemen. Daarom werken we samen. Samen met opdrachtgevers vinden we antwoord op de grote vragen en koppelen dat aan executiekracht. Dat geeft energie en meer impact!”

Aanmelden voor deze meetings als directie op C-level niveau, eigenaar of bestuurder?

Fijn, stuur jouw aanmelding naar claudia@societeitvastgoed.eu