Well-being & SVN

Wat is voor ons well-being?

“Hoe gaat het?” Hoe vaak werd jou die vraag gesteld en was het antwoord: “Goed hoor”.

Maar hoe gaat het echt? En hoe belangrijk is het om daarmee bezig te zijn, of in ieder geval te weten waarom wij dat zo belangrijk vinden? 

Wellbeing heeft betrekking op een aantal elementen van jouw leven.

Terwijl ik de presentatie aan het voorbereiden was voor donderdagavond, besefte ik dat ik een belangrijk onderdeel van wat wij doen en nastreven graag met jou wilde delen.

Ik besloot dan ook te vertellen wat daarbij allemaal aan mij voorbij trok en waar ik aan dacht. Ik besefte namelijk dat wij well-being als basis voor onze dienstverlening hanteren, en dat steeds als vanzelfsprekend hebben beschouwd .

Wij nemen jou dan ook graag even mee op een aantal aspecten van die denkwijze, zodat helder is, waarom ik well-being zo belangrijk vind. En waarom wij dit sterker willen benadrukken in onze uitgangspunten. Het gaat immers om jou. En om wat wij samen kunnen realiseren.

Hoe passen wij de toepassing van well-being toe op de service verlenende dienstverlening, waarin concurrentie geen plek heeft omdat we altijd gaan voor WIN/WIN en een wederzijdse afhankelijkheid (voor een goede balans)?

1. CONNECT

Fysiek welzijn heeft een directe betrekking op alles wat we doen. Om optimaal te kunnen functioneren is het belangrijk je goed te voelen, en voldoende aandacht en tijd aan jouw welzijn te besteden. We weten inmiddels allemaal dat goed eten, voldoende slapen en bewegen hier essentieel voor zijn (en dat is vaak best lastig met een drukke en volle agenda!)

Wat voor ons allemaal als een blauwdruk vastligt, is dat we ons het beste voelen wanneer er een gezonde basis is waarbij fysiek en mentaal optimaal met elkaar in verbinding staan. Daaruit volgt dat we het beste functioneren wanneer we vanuit deze balans in goede harmonie met elkaar geconnect zijn.

Het is niet voor niets dat onze maatschappij volledig is opgebouwd rondom organisaties, scholen en netwerken. We hebben het allemaal nodig om met elkaar in verbinding te staan.

Gezondheid, geluk en voorspoed worden bereikt wanneer we positieve, energieke en opbouwende connecties hebben met diegenen die ons niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk stimuleren en we voeding krijgen die leidt tot groei en ontwikkeling.

Connecten is tevens het vermogen om positief te communiceren, zinvolle relaties met anderen te ontwikkelen en een ondersteunend netwerk te onderhouden.

Het verbindende netwerk beweegt door alle organisaties heen, verspreidt sneller dan media nieuws en informatie en activeert het vermogen om interesses, waarden en doelen na te streven om professioneel betekenis, geluk en verrijking te realiseren.

2. BE ACTIVE

Wanneer je positief ingesteld bent en een dienovereenkomstig denkpatroon hanteert, kun je met een groter gemak lastige omstandigheden aan. Vanzelfsprekend ben je niet iedere dag en altijd positief gestemd. We hebben allemaal mindere dagen waarin het allemaal wat moeizamer gaat.

Op dagen of momenten, dat het niet loopt zoals je wilt en je je minder bovenop de berg voelt zitten, dan kan de normale dagelijkse drukte zorgen voor heftige stress.

Ook positieve mensen hebben negatieve gedachten. Zij kiezen ervoor de focus te behouden en de aandacht te vestigen op wat wel kan.

Actief zijn door aandacht voor jezelf (en je geliefden) in te plannen, door actief te vergeven, actief te verbinden, actief uit te delen of te leren, kan daar allemaal een enorm waardevolle impuls aan geven.

WANNEER JE POSITIEF IN HET LEVEN STAAT, KUN JE MET EEN VEEL GROTER GEMAK INTENSIEVE TAKEN UITVOEREN 

Het emotionele en fysieke welzijn bepalen hoe ons leven verloopt, welke keuzes we (kunnen) maken en verdient aandacht.

Je geliefd, gezien, gewaardeerd en erkend voelen zijn enorm belangrijke pijlers voor ons emotionele welzijn die ons ook fysiek beïnvloeden. Om dit te realiseren en blijvend actief in beweging te laten zijn is het belangrijk hier concreet op te acteren.

Actief zijn in het maken van connecties, actief met gezondheid omgaan, actief nadenken en actief investeren in de meest waardevolle leef- en werkomgeving, relaties en omstandigheden geeft een boost die nieuwe energie en goede vibes geeft.

3. TAKE NOTICE

We beseffen het niet altijd, maar we spenderen het grootste deel van de dag op ons werk. Een prettige en goede werkomgeving is dan ook enorm belangrijk.

Dit betekent niet alleen dat het fijn is om in een aangenaam en prettig, veilig en licht kantoor te werken, maar ook dat je in gezelschap bent van collega’s die jou een goed gevoel geven over jezelf.

Een positieve omgeving om in te werken, te wonen, te leren en te verblijven zijn belangrijke aspecten die continue de gewenste voeding nodig hebben.

Wanneer we daar actief op acteren, en we werken en leven vanuit een opbouwende mindset, door waarderend met elkaar te connecten en de verbinding te maken, zijn dat gewenste invullingen voor een gezonde state of mind. En voor een tevreden gevoel over waar we mee bezig zijn. We onderbouwen hiermee de noodzaak een doel te hebben waar we invulling aan geven.

Het is belangrijk hier tijd in te investeren. Hierdoor kom je erachter, wat voor jou persoonlijk belangrijk is, en waar jij jouw focus op wenst te leggen.

Door te blijven observeren, te bespreken en op te letten wordt wat van waarde is voor jou, wordt niet alleen vandaag maar ook morgen bewaarheid en gerealiseerd.

Duurzaamheid, circulariteit, respectvol leven en werken, sensitief omgaan met anderen, dit biedt directe mogelijkheden en toepassingen om actief deel te nemen aan een sterke en loyale community, cultuur en omgeving.

4. KEEP LEARNING

Niet altijd gemakkelijk maar zeker de moeite waard. Blijven leren, over jezelf, over hoe te optimaliseren, hoe te verbeteren, hoe te groeien, zijn noodzakelijk voor onze groei en de wijze waarop wij ons leven invulling geven.

Leren bestaat natuurlijk niet alleen uit het volgen van trainingen, masterclasses, seminars, opleidingen en cursussen.

We leren immers iedere dag. Over onszelf en over elkaar.

Om het welzijn van zowel onze thuis-situatie als onze werkplek blijvend te ontwikkelen, is het belangrijk vaardigheden op te bouwen die ons actief helpen na te streven wat echt belangrijk voor ons is.

Dit kan het opbouwen van professionele vaardigheden omvatten die ons helpen effectiever vooruit te komen in onze carrière, maar het omvat ook zaken als onze waarden en normen naleven en het evenwicht tussen werk en privéleven handhaven.

Dankzij een optimalisatie van deze vaardigheden kunnen we meer van ons werk genieten. Het helpt ons om gefocust, gemotiveerd en succesvol te zijn en te blijven.

En dat zorgt weer voor voldoening, waardoor we in staat blijven met energie, positief op leren te blijven inzetten.

Om ons sociale welzijn te ontwikkelen, zijn sociale vaardigheden, zoals dankbaarheid, vriendelijkheid en communicatie belangrijk. Dit maakt het gemakkelijker om positieve interacties met anderen te realiseren, waardoor we ons minder eenzaam, boos of niet verbonden voelen.

En, als we ons sociaal verbonden voelen, voelen we ons beter, weten we ons betekenisvol verbonden met anderen, hebben we meer positieve emoties en kunnen we uitdagingen beter aan.

Blijven leren en ontwikkelen bouwt de essentie van het sociale welzijn daadwerkelijk op.

Relaties beheren, persoonlijke en zakelijk, maar ook de relatie met technologie is belangrijk om het sociale welzijn op te bouwen. Dat leidt tot het gewenste emotionele welzijn, wat we allemaal nastreven.

5. GIVE

Geven zit in veel meer dan in geven aan een goed doel. Geven is het vermogen waarmee we onszelf een beter gevoel over onszelf geven omdat we onszelf hiermee concreet uitstrekken naar een ander. Hierdoor wordt duidelijk wat echt belangrijk voor ons is.

Wanneer we ons maatschappelijk welzijn ontwikkelen, bouwen we vaardigheden op waardoor we ons verbonden voelen met onze omgeving.

We leren hoe we ons milieu kunnen ondersteunen, sterkere relaties kunnen opbouwen en een gewenste cultuur van compassie, oprechtheid en vriendelijkheid kunnen bevorderen.

Deze vaardigheden geven ons het positieve gevoel deel uit te maken van een waardevol netwerk dat niet alleen elkaar, maar ook de wereld ondersteunt.

Wanneer we gemeenschappelijk welzijn cultiveren, worden we deel van datgene dat groter is dan wijzelf.

Hoewel ieder van ons deel van de samenleving uitmaakt, is nodig samen te werken om werkelijk maatschappelijk welzijn te creëren.

Als ieder van ons zou geven om te helpen of een goede daad zou doen voor iemand anders, dan zouden we zonder twijfel in een vriendelijke(re) wereld leven. Helpen kan ook al gerealiseerd worden door het persoonlijk voorstellen van mensen aan elkaar, of zorgen dat een vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Als we allemaal besluiten dat we gaan recyclen, dan creëren we direct een omgeving met aanzienlijk minder afval.

Om in een gezonde samenleving te leven, is het belangrijk daar blijvend aan te doneren. Ook omdat we daar het beste leven door realiseren.

Al deze onderdelen van well-being zijn aanvullend op elkaar, net als wij aanvullend op elkaar zijn. Het een werkt niet zonder het ander.

Geven heeft activiteit nodig. Connecten gaat het beste als de behoefte tot leren en geven bestaat.

Net als bij circuliteit is well-being een oneindige circel die voedt, voorstuwt en steeds in beweging blijft.

Ik vond het fijn deze gedachten omtrent well-being en hoe dit leidt tot het maken van de verbinding en waar wij voor staan, met jou te delen.

Het is voor mij een bevestiging dat de doelstellingen en visie van SVN op positieve wijze actief met elkaar verbonden zijn en wij dat blijvend willen voeden.

Het kost mij, ondanks dat ik hier iedere dag mee bezig ben, natuurlijk ook echt tijd en moeite om deze nieuwe vaardigheden blijvend te ontwikkelen – inclusief welzijnsvaardigheden.

Het blijkt enorm belangrijk te zijn om realistisch naar jezelf te kijken, en naar wat je redelijkerwijs kunt bereiken in een bepaalde hoeveelheid tijd. We beseffen immers allemaal dat onrealistische verwachtingen kunnen leiden dat je het opgeeft. 

Het is dus belangrijk om een ​​realistisch plan voor jezelf te maken. Echt de commitment aan te gaan en elke dag (kleine) acties te nemen die in de loop van de tijd tot de gewenste grote verbeteringen leiden.

Als je mij een beetje kent, weet je misschien dat ook ik worstel met aspecten van mijn welzijn, met name met het handhaven van de belangrijke  balans tussen tijd voor werk en privé.

De waarheid is dat we allemaal worstelen, en nieuwe worstelingen kunnen en zullen blijven opduiken, zelfs als je het allemaal goed doet.

Hoe langer we hebben gewerkt aan het versterken van onze welzijnsvaardigheden, hoe gemakkelijker het is om veerkrachtig te zijn, de nodige acties te ondernemen om terug te stuiteren en door te gaan met vooruitgaan.

Je welzijn laten groeien is een levenslange bezigheid, en is absoluut de moeite waard. Daar raak ik steeds meer van overtuigd. 

Wij, als jouw support system doen ons uiterste best jou steeds optimaal en actief te connecten, te stimuleren, leerdoelen te providen en jou zoveel mogelijk te geven! Dus…samen door middel van well-being actief op weg naar personal excellence? 

 

Claudia van Haeften- Coert MBA MSV
Sociëteit Vastgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.