Opbouw, gebruik, hergebruik

Opbouw, gebruik & hergebruik

Tijdens de executives meeting op 7 februari jl. werden in alle openheid actualiteiten besproken over ecosystemen, het realiseren van de benodigde bewustwording en het al dan niet inzetten van gamification. Wij deelden de toepassingen nieuwe verdienmodellen te realiseren, dachten na over de invloed van regelgeving en bemerkten het belang nieuwe business modellen te belichten aan de hand van de key elementen van een circulaire economie: Ontwerpen voor de toekomst, Digitale Technologie gebruiken, Bewaar en houd in stand wat er al is, Heroverweeg het business model, Gebruik afval (oogst) als een bron, geef Prioriteit aan regeneratieve bronnen en de belangrijkste: Team Up om een gezamenlijke waarde te realiseren. “Wat is jouw intrinsieke motivatie om een betere wereld op te leveren? Wat is onze circulaire potentie?”

 

We waren het eens, het economisch model is er nog niet: “ Het is een bewustwording. We dienen pragmatisch te zijn, kritisch te kijken naar consumeren en het vervolgens gewoon te doen. Er is meer discussie nodig met een focus op de impact”.

 

Lees de hele blog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.