Mannes Smelt ambassadeur Sociëteit Vastgoed Netwerk

Sociëteit Vastgoed Netwerk groeit als volwassen en verbindend (inter) nationaal bouw- en vastgoednetwerk. Het USP is de volledige range aan Vastgoed Disciplines, samengebracht in een sterk en loyaal netwerk van honderden beslissingnemers. Persoonlijke relaties met zakelijke belangen worden effectief met elkaar in contact gebracht om kennis, netwerk en business te delen. Hiertoe worden ook opleidingen en workshops aangeboden via Sociëteit Vastgoed Academy.

Innovatie staat centraal terwijl een multilateraal vertrouwen georganiseerd wordt tussen technologie (‘high tech’) en de menselijke behoefte aan persoonlijk contact (‘high touch’). Kennis bundelen en expertise delen zorgt voor effectieve leer- en ontwikkelingsdoelen, die input leveren aan prestatiedoelen ter stimulans van de members en het netwerk.

Recent heeft Mannes Smelt MSV, als zeer ervaren en ondernemende VastgoedPartner, de rol van ambassadeur geaccepteerd. De ambassadeurs vormen samen de Raad van Advies en adviseren het Bestuur van Sociëteit Vastgoed bij besluitvorming, strategie en invulling van de doelstellingen.

De strategische organisatie-structuur van Sociëteit Vastgoed zal vanaf september 2019 invulling krijgen door Leader Teams, waaronder ook de Raad van Advies. De Leader Teams zullen sector overstijgend hun input ter optimalisatie van de stichting en ter versterking van de branche delen.

“Door de leaders of change en hun kennis en expertise te bundelen, wordt  benodigde verandering gestimuleerd. De invloed op bepaalde vraagstukken en situaties wordt actief gevoed door de energie om oplossingen te realiseren”.

Wij zullen onze members en relaties de komende weken op de hoogte brengen van de concrete invulling en doelstellingen van de diverse Leader Teams.

Mannes Smelt MSV is gevraagd voor de functie van ambassadeur vanwege zijn grote netwerk, brede kennis en jarenlange ervaring in de sector. Daarnaast vanwege zijn actieve rol om de performance van Sociëteit Vastgoed continue te optimaliseren en bruggen te slaan tussen members en nog geen members. Smelt is steeds actief op zoek naar mogelijkheden om het loyale netwerk van Sociëteit Vastgoed te versterken. Smelt is een bijzonder positieve gesprekspartner c.q. inspirator, zijn mentaliteit staat borg voor een ondernemende en actiegerichte aanpak.

Deze waardevolle samenwerking past in de gewenste meerwaarde die Sociëteit Vastgoed voortdurend wenst te bieden. “Door voorop te (blijven) lopen en kennis en expertise te bundelen wensen wij de sector te stimuleren een brede visie te formuleren voor de toekomst”.

Voor meer informatie:

Mannes Smelt
VastgoedPartner | Uw partner in vastgoed

Grote Voort 247 | 8041 BG Zwolle
M +31 (0) 651 68 55 74
T  +31 (0) 85 1234 555
smelt@vastgoedpartner.nl
www.vastgoedpartner.nl

Sociëteit Vastgoed Netwerk

Claudia van Haeften MBA MSV
Directeur / Founder

Eusebiusbuitensingel 79-81 I 6828HZ Arnhem

M 0031627058824
T 0031264720501
W www.societeitvastgoed.eu
W www.societeitvastgoed.academy
I info@societeitvastgoed.eu
LinkedIn
LinkedIn Sociëteit Vastgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.