Leaders of Change @Sociëteit Vastgoed

De maand oktober 2019 heeft volledig in het teken van de meetings en sessies met de Leaders of Change gestaan.

De teams zijn allemaal geformeerd en deze afgelopen weken hebben wij diverse brainstormsessies op ons HQ georganiseerd, omtrent de veranderingen die op handen zijn. Wijzigingen en toepassingen die de sector reeds aan het veranderen zijn en de veranderingen die wij wensen te begeleiden om de sector te optimaliseren en te versterken. Met de Raad van Advies en Team Cartouche zijn de meetings ingepland, later deze maand in november.

Graag nemen wij jou mee op een eerste samenvatting van de gesprekken die gevoerd zijn.

“Het gaat 100% om je mindset, om wat je echt belangrijk vindt en hoe je erop acteert”.

Samen bespraken wij tijdens de diverse meetings waar wij als sector en experts goed in zijn. Welke toegevoegde waarde wij bieden en hoeveel moeite het kost om dat te realiseren én te optimaliseren. Welke waardering geven wij aan de aspecten van prioritering, complexiteit en moeite. Kortom, wat kan er beter?

Welke shifts zien wij als Leaders of Change?

Dit is direct helder. We signaleren de verandering naar digitaal, platformen, circulariteit, service, exponentieel en stakeholders.

Wat houdt ons tegen bij deze ontwikkelingen?

Bijzonder om dit in actieve brainstormsessies met elkaar vast te stellen. Wat houdt ons tegen om optimaal en effectief met snelheid te ontwikkelen en te innoveren? Met elkaar formuleerden we als antwoord hierop de KPI’s, lacking skills, de execution mindset, de politiek en het feit dat de veranderingen vooralsnog geen noodzaak zijn, omdat de verdiensten naar tevredenheid zijn.

We beseffen ondertussen heel goed waar we heen moeten om de veranderingen te begeleiden. Ook maakten wij met elkaar een resumé aan de hand van onze eigen ervaringen. We spraken over vernieuwing, benoemden versimpeling en focus, gaven aan dat flexibiliteit een belangrijke tool is en natuurlijk wensen we dat de aanpassingen en innovatie frictie loos gebeurt.

Hoe gaan wij de verandering begeleiden?

De noodzaak is helder, wij kunnen hier als teams een enorme meerwaarde mee realiseren. Technologie zal de verwachtingen en de waarden veranderen, er zal dan ook naar onze verwachting een business models shift plaatsvinden.

Van eenmalig naar circulair

We werken aan sustainable goals die positief bijdragen aan onze toekomst invullingen, waarbij we afval een identiteit geven, wat leidt tot mogelijkheden tot hergebruik. Effectief en zonder excuus toewerken naar een supply chain  die voordelen biedt voor alle soorten leven.

Vanuit die gedachte zal het netwerk verder versterken in de samenwerking, vanuit de basisgedachte “What would Nature do?”  Verbeteren, innoveren en samenwerken zijn hierbij de sleutelwoorden waarmee we concreet kunnen innoveren en de benodigde financiering kunnen begunstigen. De verbondenheid wordt geeffectueerd, waardoor zichtbaarheid gerealiseerd wordt.

Niet alleen ligt de focus hierbij op accelerating business maar ook op accelerating sustainability. Dit zal een boost krijgen wanneer er focus komt op de versterking van bewustzijn (“sustainability is everyone’s role”) die zorgt voor een betere reputatie.

Ook daarmee wordt de cirkel gevoed. Immers, een betere reputatie trekt mensen aan, draagt bij aan zichtbaarheid, realiseert betrokken stakeholders, en dit leidt tot innovatie en samenwerking. Zo wensen wij toe te werken aan het besef dat verspilling een symptoombestrijding is en wellbeing een vanzelfsprekend onderdeel is van wie wij zijn.

Daarmee leiden de duurzame doelstellingen tot positieve bijdragen, waardoor een negatieve impact zich niet door kan ontwikkelen en anders benadert zal worden.

Is PropTech de toekomst van Real Estate?

Deze veelgehoorde vraag wensen wij als teams zodanig te beantwoorden, dat helder gesteld zal worden dat er veel facetten een rol spelen bij de toekomst van de vastgoedsector.

Belangrijke vragen die wij onszelf hierbij stellen zij: Wat werkt? Wat werkt niet? Hoe bezuinigen wij? Krijgen we hiermee inzage in het consumptieve gedrag? Krijgen we een beter inzicht in het onderhoud van onze gebouwen?

En, kunnen wij hiermee realtime de wensen én mensen aansturen? En hoe gaan wij sensoren zodanig gebruiken dat wij de beschikbare data optimaal kunnen uitlezen en inzetten?

Kortom, veel vragen om samen te bespreken en verder op in te gaan!

Esther Stomphorst deelde op haar profiel: “In het Leaders of Change Team CHEPRI brengen we onze kennis en ervaring bijeen. We zien de wereld om ons heen snel veranderen, maar opvallend genoeg zien we de vastgoedsector traag op gang komen. Er moet een grote shift gemaakt worden naar thema’s waar we nog nauwelijks ervaring mee hebben. Want hoe breng je circulariteit in je bedrijfsvoering, denk je niet alleen maar aan profit maar word je purpose belangrijker en leer je denken in nieuwe verdienmodellen voor de lange termijn?

Dat we traag op gang komen is niet zo gek, want we moeten het ons razendsnel eigen maken en waar moet je dan überhaupt beginnen? Bovendien moeten we elkaars taal leren spreken; van Corporate tot startup en van gevestigd bestuur tot een nieuwe generatie collega’s. Zomaar een greep uit de vraagstukken die het Leaders of Change Team vandaag besproken heeft, met als doel om onze kennis en ervaring gezamenlijk in te zetten om met hands-on tooling te komen”.

Techniek als vanzelfsprekend toevoegen

Door techniek als vanzelfsprekend toe te voegen aan onze businessmodellen, en door optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, plus door de visie van de rising te delen met de bestaande orde, krijgen we concreet inzage in wat de toekomst van vastgoed zal zijn.

Het enthousiaste team Young Executives zal, om helderheid te genereren in wat de jonge leiders wensen en ervaren individueel 10 dezelfde vragen beantwoorden. Zo krijgen wij al snel een heldere inzage in wat voor hen van belang is. In de sector, in hun leven, in hun werk en in de wijze waarop wij met elkaar samenwerken.

Een belangrijkste vraag daarbij zal zijn: ”Wat zou jij willen veranderen in het vastgoed?”

Waar gaan we verder over in gesprek? Denk aan de veranderende relatie tussen de huurder en de verhuurder. Of aan de wijze waarop steeds vaker irritatie ontstaat omdat men constant roept het te druk te hebben. Wat is de actuele balans tussen werk en privé?

Gewenste Innovatie

Als Young Executives Team bespraken wij datgene wat de sector weerhoudt optimaal invulling te geven aan de gewenste innovatie (het werd een flinke lijst):

 • Wet en regelgeving
 • Maatschappij verandert snel
 • Verantwoording afleggen
 • Externe ontwikkelingen
 • Waarde toevoegen bij eindgebruikers
 • Aantrekkelijk blijven als werkgever
 • Invulling door kleine wendbare organisaties
 • Nieuwe toetreders
 • Komen nieuwe partijen in de markt
 • Competitie
 • EGO
 • Nieuwe bestuurders komen eraan
 • Hiërarchie
 • Processen worden inefficiënt ingevuld
 • Old Boys Network
 • Structuur
 • Connectie Samenwerken
 • Vastgoed is enorm bepalend voor de economie. Vastgoed downfall
 • Duurzame toekomst
 • Economische crisis
 • Hoog conjunctuur

Waar willen jong professionals over spreken?

We benoemen rendementsverhogingen in de sector en vragen aan elkaar welke veranderingen er gezien en bemerkt worden. Wat is de visie op PropTech? Het antwoord op de vraag van welke executive ze het meest geleerd hebben, is alvast om naar uit te zien. Net als wij benieuwd zijn wat is het laatste boek is dat je gelezen hebt?

Ook een vraag waarbij wij benieuwd zijn naar het antwoord, is hoe er naar de keten gekeken wordt. Acteren jonge professionals net zo strak op afspraak is afspraak? Hier wordt volmondig JA op geantwoord. Met de wens dat communicatie helder, snel, toegankelijk moet zijn, met korte lijnen. Daarnaast is er behoefte aan de invulling van een hoge gunfactor, een duidelijke plaats voor het belangrijke respect, zeker nu de verhoudingen in de huidige hiërarchie veranderen.

We spreken tevens over de aspecten hoe makkelijker met winst en verlies omgegaan kan worden, waarbij er direct uitspraken over het mooiste en meest spraakmakende pand naar voren komen.

Welke vragen zullen beantwoord worden?

 1. Wat zou je morgen veranderen in de sector als alles mogelijk was? 
 2. Wie is je grootste voorbeeld en inspirator in de sector en waarom? 
 3. Welk boek heb je het laatste gelezen en wat heb je daarvan geleerd? 
 4. Naar welke podcast luister je graag? Alternatief: wat luister jij in de auto? 
 5. Wat is jouw visie op PropTech? 
 6. Wat is voor jou het meest veelbelovende PropTech bedrijf? 
 7. Wat is jouw lijfspreuk? 
 8. Wat is jouw volgende stap in je carrière en wat is je gedroomde ambitie? 
 9. Wat is het mooiste vastgoed object? 
 10. Aan wie geef jij het stokje door en waarom moeten wij diegene interviewen? 

Wat kwam verder ter tafel bij de Young Executives waar wij graag dieper op ingaan?

 • jongeren schakelen sneller
 • Jongeren vragen eerder of ze je ergens mee kunnen helpen
 • Makkelijker met winst en verliezen omgaan
 • Hoe kun je meer doen, door minder te werken?
 • Temper: Een nieuwe vorm van detachering
 • “Van de oude garde kunnen wij heel veel leren”
 • Sneller, effectiever, afspraken nakomen, transparantie
 • Aversie tegen arrogantie
 • Verhoudingen veranderen tussen oud en jong
 • Inzien dat de ander aan de tafel ook eigen wensen en doelstellingen heeft
 • Veel dynamischer, meer samenwerkingspartners, flexibel. Op projectbasis.
 • Je gebruikt elkaars kennis en test dit uit.
 • Rising stars: Jonge talenten in de markt.

Boy Baas sloot de sessie af met zijn eigen tekst: ”Een leeuw is wel sterker, maar een wolf doet geen kunstjes in het circus”.

The future of work

Ook omdat we met Oscar van Opstal een nieuwe meeting in de serie Organize for the Future organiseerden met de titel The Future of Work, bespreken we de wijze waarop organisaties hun mensen vast weten te houden.

Alles is aan verandering onderhevig, steden veranderen, de wijze waarop de aarde ons voedt verandert, gezinnen en de samenstellingen ervan veranderen en ook organisaties veranderen. Dat werk en de mensen die werken mee-veranderen lijkt dan ook logisch. Dat brengt ons ook direct op het gewenste feit hoe we meer kunnen doen met minder tijd.

Hoe wij er samen voor kunnen zorgen dat het gewenste maatwerk gerealiseerd wordt voor de klanten, is een belangrijk gespreksonderwerp. Net als het antwoord op de vraag, hoe wij de jeugd aan de sector gaan verbinden.

Strategie als basis

Het strategisch team duikt net als de andere teams, direct de diepte in en wil met elkaar bespreken wat er gebeurt in de keten. Gemeenschappelijk is men nieuwsgierig hoe de sector zich aan het ontwikkelen is.

Michel Chang:” Tijd om eenvoudige keuzes te maken”.
Jan van Zuijlen: ”We zijn klaar voor the next generation development”.
Kees:” 3-5 vooruitkijken, en wat is er dan nodig?” en “Zijn we nog relevant en voegen we voldoende toevoegde waarde toe? Het is belangrijk om de toepassing te blijven brengen”.

Deze uitspraken brengen ons al snel bij het veranderende werkveld. Of is het nieuwe spelers in een bestaand werkveld? Het is in ieder geval helder dat de digitalisering van werkzaamheden het werkveld nog veel verder zal gaan veranderen.

Het mag vooral wel flexibeler, vindt men. Dat brengt ons al snel op de wijzigingen binnen property management. Dit wordt vooralsnog arbeidsintensief uitgevoerd. Dit traditionele werkveld zal steeds verder omgeturnd worden techniek. Dit ontlokt de uitspraak dat data een deel van het goud is, wat nu gratis weggegeven wordt.

Ook hier worden diverse vragen geuit, waar we met elkaar antwoorden op willen geven. Wat gaan we bijvoorbeeld doen met de (overtollige) winkelmeters? Hoe zorgen we voor meer transparantie, toegankelijkheid en techniek als open source? Zijn we al zover om met elkaar nieuwe businessmodellen te genereren en uit te zetten? En, hoe kunnen we proactief diensten aanbieden, terwijl we ook ruimte creëren voor een ander niveau van leiderschap?

De wens om samen te werken en te delen, wordt ook hier weer benoemd, net als het steeds vaker gehoorde belang van jouw persoonlijke WHY bij het maken van keuzes. De wens waarde toe te voegen is sterk aanwezig, net als de motivatie om met elkaar het verschil te maken.

Hier ontstaan nieuwe vragen uit, zoals dat we ons afvragen of winkelcentra, zoals we die kennen, nog wel bestaan over 10 jaar? Wonen mensen over 10 jaar nog steeds in hun huidige woning of kun je die dan al meenemen naar een andere locatie?

De wijzigende mobiliteit brengt heel andere vormen van wonen mee. Want wat heb je nog nodig bij fysiek wonen? Maar dan écht nodig?

Genoemd wordt ook de curling generatie, die de millennials opvolgt.

Wonen, werken, winkelen

We besluiten onze strategie te focussen op 3 belangrijke vastgoedaspecten en invullingen: wonen, werken en winkelen.

Wat betekent dit nu en wat over 10 jaar? Welke lange termijn uitdagingen komen daarbij kijken? Welke waarderingen geven wij eraan? Goed om daarbij te spreken over de persoonlijke identiteit en de menselijke wens de wereld beter te maken. Hiervoor is het goed discussies te organiseren met specialisten die een gewenste bijdrage leveren aan persoonlijke groei en zakelijke ontwikkeling.

Op 12 december as zullen de diverse teams elkaar ontmoeten in het HQ van Sociëteit Vastgoed voor de kerstborrel.

Voorafgaand bespreken wij met elkaar wat onze bevindingen en wat wij tijdens de sessies besproken hebben.

Academisch Team

De eerste sessie, met het Academisch team, had al eveneens direct een vliegende start met de afspraak whitepapers toe te gaan sturen aan de gasten van de meetings vanaf 2020. Besloten werd tevens om podcasts op te nemen, om de kennis en expertise breed en direct on air te delen met geïnteresseerden.

De vliegende start

De vliegende start van de eerste meeting is sindsdien bij iedere Leaders of Change team meeting geëvenaard. Niet alleen werd op brede schaal, open en transparant kennis en ervaring gedeeld, vragen werden uitgesproken, afspraken werden gemaakt en commitment werd gedeeld.

Wij zijn als Sociëteit Vastgoed enorm trots op het feit dat de gevraagde Leaders direct tijdens deze eerste sessies duidelijk een geweldige keuze bleken te zijn, waarbij het krachtig en empatisch leiderschap, gecombineerd met visie en passie resulteerde in concrete afspraken om de sector mee te nemen op de veranderingen die wij zelf graag gaan begeleiden.

Claudia van Haeften
Founder Sociëteit Vastgoed

 Tenslotte, op verzoek nogmaals de uiteenzetting van de achtergrond van de gekozen namen van de Leaders of Change.

We formeerden in totaal 9 teams, bestaande uit Leaders of Change. Ieder team kreeg een eigen unieke naam, geïnspireerd op Egyptische goden. Ieder team stelden wij samen uit members en/of partners met een waarneembare passie, heldere expertise en duidelijke focus, waardoor ieder team een bolwerk is geworden van commitment, kennis en ervaring. Ieder team is daarmee van groot belang voor het aanjagen van innovatie om de strategie te begeleiden.

De gekozen namen vanuit de Egyptische mythologie hebben de volgende betekenis:

Academisch Team SESJAT

Sesjat was een godin uit het Oude Egypte die vooral verwant was met het schrift, als archivaris was ze ook de godin van de wiskunde, de koninklijke archieven en de wijsheid. Haar naam betekent rijfster’, van ‘sesj’ = schrijven. Een bijnaam voor haar was ‘Heerseres van de plattegronden en schriften’.

Women’s Innovation Network Team HATHOR

Hathor is de moeder van de goden. Het woord ‘huis’ werd in de oude Egyptische cultuur overdrachtelijk gebruikt voor de vrouw, dat symbolisch als “alomvattend” werd beschouwd.

Strategy Team SJAI

Sjai was de god van het lot en het fortuin en de positieve verbintenis daartussen. De personificatie van geluk, het lot en de lotsbestemming.

Young Executives Team CHONS

Chons is in de Egyptische mythologie de maangod, de mediator tussen verleden en toekomst die vanuit kennis in staat is te verbinden en de ‘perfecte’ vrede te sluiten. De vertegenwoordiger van jeugd en wetenschap.

Raad van Advies HORUS

Horus was een dynastie god, de grondlegger en bewaker van de structuur, die kracht, inzage, genezing en kennis vertegenwoordigde, de keuze van de raad der goden, met alziende ogen, ook ten aanzien van persoonlijke emoties.

High Tech & Innovation Team CHEPRI

Chepri was een schepper god. Hij werd specifiek geassocieerd met de opkomende zon. Zijn naam betekent worden of gebeuren, en staat synoniem voor innovatie en vernieuwing.

Strategisch Adviseurs Team JOEJA

Joeja was een man van adel, die onder Thoetmosis IV werd benoemd tot de belangrijkste adviseur van de farao en ook onder Amenhotep III voerde hij deze functie uit. Hij was naast Jozef de enige persoon in het Oude Egypte die de titel Geliefde Vader van de Farao droeg.

Bestuurs Team HEH

Heh (meervoud Hehu) was in de Egyptische mythologie de verpersoonlijking van eindeloosheid, universaliteit, en heerschappij – in de zin van tijdloze eeuwigheid. Heh maakte samen met zijn vrouwelijke tegenhanger Hehet (syn: Hauhet of Hehut) deel uit van de Ogdoade van Hermopolis. Dit is een groep van oergoden.

Financieel Team KEK

Als vergoddelijkt symbool van de duisternis vertegenwoordigt Kek de duisternis van het weten, de onwetendheid en de chaos.

Circulair Team CARTOUCHE

Een cartouche is een ovale omcirkeling van de naam van Egyptische koningen en koninginnen in hiërogliefen. Het symbool is afgeleid van de sjenring die staat voor de cyclus van de eeuwigheid, en heeft ook een apotropaeïsche functie (dient als bescherming of afweer tegen boze invloeden). Als hiërogliefteken heeft het twee betekenissen: eeuwigheid en bescherming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.