Beleid Sociëteit Vastgoed

Alle uitingen en handelingen van Sociëteit Vastgoed zijn vastgelegd in het reglement, gedeponeerd bij de notaris en de KvK, akkoord bevonden door de Raad van Advies.

 • Wij committeren ons als Stichting zonder winstoogmerk steeds aan deze uitgangspunten zodat wij jou en ons netwerk steeds optimaal kunnen bedienen.
 • Op onze dienstverlening en de lidmaatschappen zijn altijd de beleidsregels van toepassing.

Vertrouwelijkheid

De bijeenkomsten vinden in besloten kring (geïnviteerden) plaats. Ieder lid heeft een zwijgplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten naar voren komt, ook aangaande de (vak)pers. Hiertoe verplicht ook Sociëteit Vastgoed. als organisator van de bijeenkomsten zich. Uitzonderingen op deze regel zijn alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de directie van Sociëteit Vastgoed.

Deelname aan de meetings en events

Wij houden steeds zichtbaar en duidelijk onze visie aan, waarbij we ernaar streven een goede afspiegeling van de diversiteit van de sector te zijn en dit op de meest effectieve en positieve wijze invulling te geven.

Ballotage

Niet iedereen kan lid worden van Sociëteit Vastgoed. Sociëteit Vastgoed is exclusief. Het niveau van het programma en de leden wordt bewaakt door een Raad van Advies. Het ledenprofiel is als volgt:

 1. Werkzaam als ondernemer, beslissing bevoegde, bestuurder, directie, senior manager of eigenaar
 2. Werkzaam binnen de vastgoedbranche of direct vastgoed gerelateerd
 3. Hoger opgeleid en steeds bereid te blijven leren en ontwikkelen
 4. Staat open voor creativiteit en innovatie
 5. Aantoonbare bouw- en / of vastgoed kennis/specialisme
 6. Bredere interesse dan alleen het eigen vakgebied
 7. Minimaal 5 jaar ervaring in de sector
 8. Positieve levenshouding en denken in oplossingen
 9. Herkenning in de richtlijnen van Sociëteit Vastgoed (Loyaal, Respectvol, Positief, Expertise, Kennis & Business & Delen van netwerk en kennis)
 10. Er is zeer beperkt ruimte voor toeleveranciers/consultants, headhunters zijn uitgesloten
 11. Acquisiteurs worden niet toegelaten
 12. Geïnteresseerden die niet aan deze criteria voldoen, zullen bij hoge uitzondering worden toegelaten tot het kwaliteitsregister van Stichting Sociëteit Vastgoed.
 13. Over de toelating als Sociëteit Vastgoed member, besluit het bestuur. Bij twijfel wordt hierover gesproken met de Raad van Advies.

Wat we samen afspreken

Wij vinden het van essentieel belang dat onze leden een zogenaamde ‘haal en breng’ functie hebben, dat wil zeggen dat men wederzijds mogelijkheden tot businessgroei en persoonlijke verdieping dient te kunnen leveren. Een eenzijdige ‘haal’ functie wordt dan ook niet toegelaten tot het groeiende aantal experts van Sociëteit Vastgoed.

Bij aanmeldingen krijgen de members van Sociëteit Vastgoed steeds voorrang op de reserveringen.

Membership

Zoals elke zichzelf respecterende organisatie hanteert ook de Sociëteit Vastgoed een aantal spelregels die van belang zijn voor de continuïteit en een goede gang van zaken.

Het lidmaatschap van de Sociëteit Vastgoed geldt per jaar, maar kan ieder moment ingaan. De jaarlijkse contributie is opgebouwd aan de hand van het aantal bijeenkomsten dat wij per jaar organiseren. Daarnaast bieden wij meetings van partners aan, waar men voor zich aan kan melden. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd naar het volgende jaar, tenzij men 6 maanden voorafgaand aan einde van het lidmaatschapsjaar schriftelijk wordt opgezegd bij het secretariaat. In ieder ander geval wordt het lidmaatschap geacht voort te duren en is de bijdrage verschuldigd over het lopende jaar. Men gaat hiermee akkoord wanneer men aansluit bij Sociëteit Vastgoed.

De jaarlijkse contributie geeft recht op vrije toegang tot alle meetings en events. Ontbijtsessies, diners, lunches, de golfdag en de zeilregatta vallen buiten de jaarlijkse contributie. Sociëteit Vastgoed vraagt hiervoor een kostendekkende eigen bijdrage.

De bepalingen en opzegtermijn zijn van toepassing op álle vormen van het membership. Wanneer jij aangesloten wenst te zijn bij Sociëteit Vastgoed sta jij achter de doelstellingen en visie, waar transparantie en openheid een invulling geeft aan vertrouwen en loyaliteit. Wanneer jij Sociëteit Vastgoed (en ons bestuur) volgt op sociale media geef jij daarmee toestemming jou op te nemen in de invitaties en het toezenden van de nieuwsbrief.

Memberstop

 • Vanwege de gewenste invulling een concrete afspiegeling te zijn van de vastgoedsector, houden wij ons het recht voor bepaalde vastgoedbloedgroepen niet langer actief toe te laten tot het kwaliteitsnetwerk van Sociëteit Vastgoed.
 • Geïnteresseerden die graag aan willen sluiten en tot deze vastgoedbloedgroep behoren, plaatsen wij op de wachtlijst, tot een van de bestaande members, uit deze bloedgroep zijn of haar membership opzegt.
 • De geïnteresseerde ontvangt dan bericht en kan alsnog aansluiten, na verificatie van zowel de persoonlijke en de bedrijfsgegevens.

Reglement

 • Wanneer jij je aanmeld en geregistreerd wordt als member van Sociëteit Vastgoed ga jij akkoord met onze richtlijnen, huishoudelijk reglement en beleid.
 • Het persoonlijke lidmaatschap is persoonsgebonden, wanneer men van werkgever wijzigt, gaat het lidmaatschap met de persoon mee en blijven de beleidsregels van kracht.
 • Bij een bedrijfslidmaatschap wordt het bedrijf lid van Sociëteit Vastgoed, dat wil zeggen dat de directie/management kunnen beslissen wie er gebruik van maakt, mits men directie/senior management vertegenwoordigt.
 • Wanneer bedrijfsleden van werkgever veranderen, blijft het bedrijf zonder tijdig ontvangen opzegging, onverminderd member van Sociëteit Vastgoed.

Code of Conduct

De gedragscode beschrijft de manier waarop Sociëteit Vastgoed omgaat met het huishoudelijk reglement. Het is bedoeld als leidraad voor iedereen die betrokken is bij Sociëteit Vastgoed;  medewerkers, ambassadeurs, members en hun organisaties. In deze gedragscode is opgenomen wat al dan niet toegestaan is of toegestaan is onder voorwaarden tijdens vergaderingen, bijeenkomsten, workshops of andere activiteiten van Sociëteit Vastgoed.

Deze gedragscode (algemene voorwaarden) kun je opvragen via secretariaat@societeitvastgoed.eu

Afmelden en opkomst

 1. Afmelden voor een bijeenkomst dient uiterlijk plaats te vinden 2 werkdagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst, dus niet op de dag zelf.
 2. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 3. Aanmelden voor een bijeenkomst en zonder afmelding niet op komen dagen, wordt niet gewaardeerd.
 4. Hiervoor brengen wij een no-show factuur in rekening voor de gemaakte kosten van € 50,00.
 5. Bij de tweede keer dat dit wordt geconstateerd, volgt opnieuw een factuur voor de gemaakte kosten, plus de accountant en secretariaatskosten.
 6. Leden krijgen in alle voorkomende gevallen van volgeboekte meetings voorrang.
 7. Wanneer jij jouw reservering 48 uur of minder, voorafgaand aan het event of de bijeenkomst annuleert, volgt als geen-member, geen restitutie.
 8. Jij houdt als niet- member, bij afmelding binnen 48 uur voor het event, de verplichting de factuur te voldoen.
 9. Reserveringen voor diners en zeilregatta zijn bindend (zowel voor members als geen members).
 10. Afzeggingen hiervoor zijn tot uiterlijk 4 weken vantevoren kosteloos door te geven.
 11. Wanneer jij als niet-member de betaling voldaan hebt, en je meld je toch af voor de meeting, wordt het bedrag geparkeerd tot een volgende meeting dat jij je aanmeldt.
 12. Wanneer onze accountant bestaande betalingen (bij herhaling) moet wijzigen of nieuwe facturen dient te maken wordt dit met een kleine vergoeding (€ 50,00) in rekening gebracht.
 13. Bij meetings behouden wij ons als Sociëteit Vastgoed het recht voor, maximaal 3 adviseurs, leveranciers of consultants toe te laten tot de meeting, zodat steeds de kwaliteit en exclusiviteit gewaarborgd blijven. Account Managers worden slechts toegelaten wanneer hun kennis, netwerk en expertise helder is gesteld en van het gewenste niveau is. Hiermee wordt de juiste mix aan gasten in het netwerk van beslissers in de sector gewaarborgd.

Het Incassobeleid

 1. Sociëteit Vastgoed hanteert een betaaltermijn van 10 werkdagen. Mocht de factuur binnen deze termijn niet zijn voldaan, volgt een 1e herinnering.
 2. Mocht blijken dat 10 werkdagen na het verzenden van de 1e herinnering de factuur nog open staat, gaat Sociëteit Vastgoed over tot het verzenden van een 2e herinnering.
 3. Na een 3e reminder brengen wij de accountantskosten in rekening, na een 4e reminder geven wij de vordering uit handen.
 4. Het lidmaatschap wordt dan opgeschort tot de betaling plus bijkomende kosten voldaan zijn. De factuur en kosten dienen echter onverminderd voldaan te worden.
 5. Reserveringen voor diners en de regatta zijn bindend (zowel voor members als geen members) aangezien wij ver van tevoren de reserveringen volledig dienen te voldoen.
 6. Afzeggingen voor diners en de regatta zijn tot uiterlijk 4 weken vantevoren kosteloos door te geven.
 7. Niet leden betalen het bij de invitatie aangegeven bedrag voor het bijwonen van de meeting, bijeenkomst of Masterclass, zo ook bij coaching sessies, workshops en diners.
 8. Jij ontvangt voor de introductie van jouw gasten een factuur met het bedrag dat niet-leden betalen voor deelname aan de bijeenkomst. Jij wordt door het inviteren van jouw gasten in de gelegenheid gesteld jouw netwerk te versterken en jouw relaties of collegae kennis te laten maken met het netwerk van Sociëteit Vastgoed.

Sociëteit Vastgoed kostendekkende bijdragen

Meetings:

 1. Deelname meeting, congres, workshop of masterclass € 149,00 zonder membership
 2. Deelname zeilregatta all inclusive € 345,00 voor members en geen members € 395,00
 3. Deelname diner Provada all inclusive € 169,00 niet members
 4. Deelname diner Provada all inclusive € 95,00 members
 5. Deelname Provada lunch all inclusive € 149,00 niet members
 6. Deelname Provada lunch all inclusive € 89,50 members
 7. Deelname EXPO REAL diner all inclusive 1e dag Räststatte München € 179,00 members, € 199 niet members
 8. Deelname EXPO REAL diner all inclusive 2e dag private dining room Käfer München € 245,00 members, € 275,00 niet members
 9. Deelname MIPIM diner all inclusive € 285,00 plus exclusieve toegang Baoli club, Cannes members, niet members € 325,00
 10. Deelname ontbijtsessie all inclusive, € 75,00 members en geen members

Memberships:

 1. Persoonlijk Lidmaatschap (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen en gebruikmaking memberservices) € 750,00
 2. Uitgesteld Lidmaatschap (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen gedurende 3 maanden als try out) € 295,00
 3. Bedrijfslidmaatschap (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen en gebruikmaking memberservices) 1e persoon € 750,00 – 2e persoon € 650,00 – 3e persoon € 550,00
 4. Exclusive Prime Lidmaatschap € 1499,00 (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen, plus diner Provada, 1 diner EXPO REAL plus de zeilregatta en gebruikmaking memberservices)
 5. Young Real Estate Lidmaatschap (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen en memberservices) € 450,00
 6. Corporate Lidmaatschap contributie bedraagt per jaar € 10.000,00, bij 2 jaar geldt een reductie van 10%. (incl, meetings, workshops, masterclasses, congressen voor gehele MT en Directieteam, plus meetings voor eigen organisatie, presentaties tijdens C-level sessies, incl. deelname online opleidingen en member-services)

Member Services:

 1. Coaching High Potentials gedurende één jaar, inclusief gesprekken, presentatie tijdens een event, voorstellen aan het netwerk, aanwezigheid bij voorbereiding(en) kennissessies, aanwezigheid bij meeting strategy team en constante en directe verbinding Sociëteit Vastgoed team € 2500,00 all inclusive, per persoon, per jaar
 2. Communicatie en Marketing plus PR begeleiding organisatie, incl. 2 maandelijkse publicatie artikel/blog en 4 posts per maand op eigen social media, € 999,00 per maand in abonnement vorm (af te sluiten voor één jaar).
 3. Vacatures plaatsen, zonder kosten, memberservice
 4. Certificering, MSV titel, zonder kosten, memberservice
 5. Productions, film en video opnames, incl. eigen logo, 3 minuten professionele film € 795,00
 6. Events organiseren voor de eigen organisatie, incl. zonder bijkomende kosten bij corporate membership
 7. Deelname MOOC’s, inclusief in het membership, zonder kosten deel te nemen, certificaat te behalen en verkrijgen PE punten
 8. Vraag en Aanbod delen op onze website, zonder kosten, memberservice

Dank je wel voor jouw begrip en medewerking