Waarom Sociëteit Vastgoed?

De meerwaarde

Onze belangrijkste doelstelling is jouw succes

 

WHY

Sociëteit Vastgoed is opgericht vanuit de behoefte gehoor te geven aan een schreeuw uit de markt. Er is een duidelijke wens een gewaardeerd member te zijn van een vastgoedorganisatie waarbij het netwerk elkaar persoonlijk kent, er innovatieve en kennisverrijkende meetings worden georganiseerd, beslissingnemers persoonlijk met elkaar in contact komen en waarbij het welzijn van de members op de eerste plaats komt.

 

Wij wensen persoonlijke relaties met zakelijke belangen effectief met elkaar te verbinden. Met de ontwikkelende groei van techniek en data zullen persoonlijke netwerken dé belangrijkste schakel worden om relaties te intensiveren en business te genereren. Op deze wijze wensen wij invulling te geven aan het samenbrengen van professionele netwerken en openen deuren naar kennis, innovatie, circulariteit, educatie, transitie en warme persoonlijke relaties: Rebuild the World. 

 

HOW

Vanuit de passie een positief verschil te maken is in mei 2016 Sociëteit Vastgoed opgericht, een stichting zonder winstbejag. Het doel is om de leden te servicen, te ondersteunen, te adviseren, te begeleiden, van kennis te voorzien, innovatie aan te reiken en diverse aangesloten netwerken doelgericht te ontsluiten. Op deze wijze ontstaat onderlinge loyaliteit en vertrouwen, de beste basis om samen te werken.

 

Organisaties en hun relaties ervaren een groeiende tegenstelling tussen de steeds dominantere technologie (‘high tech’) en de menselijke behoefte aan persoonlijk contact (‘high touch’). Tijd voor duidelijke keuzes. Met de hulp van ambassadeurs en vastgoedexperts wordt Sociëteit Vastgoed opgetuigd tot een volwassen en verbindende vastgoednetwerkassociatie. Daarbij bouwen wij met elkaar aan een branche waarin verandering centraal staat en een multilateraal vertrouwen georganiseerd wordt tussen de verschillende netwerken. De beste innovaties komen immers voort uit een combinatie van oud en nieuw en die bereik je het snelst en het best door het samen te doen.

 

WHAT

Wij willen jou bieden wat jij nodig hebt, leveren wat jij belangrijk vindt, nog voor je het zelf bedenkt.  Zo brengen wij kleur in de markt, een nieuw perspectief om daardoor samen het verschil te maken. Om te doen wat jij wilt, heb je passie nodig. “Dit is wat ik wil”.

 

Wanneer jouw business groeit, jij persoonlijk gezien en gehoord wordt en je weet dat jij de representative van jouw generatie bent, dan providen wij de gewenste emotie. Dat creëert de mogelijkheid de sector te versterken. Samen bouwen op de goede en gezonde fundamenten die jij vertegenwoordigt qua kennis, expertise en connecties. Waardevol en antwoord gevend op vragen die nog gesteld gaan worden.

 

Wij brengen graag inspiratie. Wij delen, omdat alleen door delen groei ontstaat. Jij kiest met wie jij wenst te delen, wij zijn bevoorrecht te mogen delen met jou. Wij zijn als Sociëteit Vastgoed immers sterk in de business van het verenigen.

 

WHO

Sociëteit Vastgoed wordt gevormd door haar members, het Bestuur en de Raad van Advies, die bestaat uit ambassadeurs en een financieel adviseur. Daarnaast worden wij ondersteund door sponsoren en werken wij samen met partners. Tenslotte worden wij voortdurend geïnspireerd door te spreken met innovatieve professionals, het strategisch team. (zie Over Ons).

 

WHAT

Per jaar organiseert Sociëteit Vastgoed ongeveer 28 bijeenkomsten, Masterclasses, diners, trips, workshops, events, trainingen en netwerkborrels. Daarnaast bezoeken wij de nationale en internationale vastgoedbeurzen. Het belangrijkste wat wij doen is invulling geven aan het waarom van Sociëteit Vastgoed.

 

Wij zijn er om succes, innovatie en positiviteit te genereren zodat jij door middel van geleverde kennis en persoonlijk contact groei realiseert, zowel persoonlijk als business wise. Tijdens de meetings stellen wij jou graag persoonlijk voor aan nieuwe contacten. Daarnaast organiseren wij middels Sociëteit Vastgoed Academy workshops en trainingen waar jij als lid zonder kosten aan deel kunt nemen, en diverse opleidingsmogelijkheden. Alles om jou te motiveren en je te providen met datgene waarmee je jouw business naar het volgende level brengt.

 

HOW

Als lid ben jij gemachtigd de titel MSV achter jouw naam te gebruiken (Member Sociëteit Vastgoed), waarmee jij helder stelt dat jij gecertificeerd bent als expert in jouw vakgebied.

 

Hierdoor weet de sector dat jij voldoet aan alle kwaliteitseisen en jij jouw kennis continue op peil houdt. Immers, hoe meer technologie groeit en geadopteerd wordt, hoe belangrijker persoonlijke relaties worden. Wij willen daar garant voor staan. Net als voor groei en succes.

 

Niet alleen nu, maar ook over 5, over 10 maar ook over 15 jaar. Dat doen wij door briljante, intelligente, creatieve en ambitieuze mensen zoals jij samen te brengen zodat carrières, organisaties en daarmee levens zodanig innoveren dat het op een positieve, verbindende wijze samenvalt.

 

Wij bieden jou volledige transparantie, zoals onze gastenlijsten, en een overzichtelijk ledenoverzicht

 

Nieuwe mensen zorgen voor nieuwe impulsen, nieuwe perspectieven, een nieuwe omgeving en nieuwe mogelijkheden. Dat waarborgt onze wens blijvend intrinsiek te groeien. Daarom is alles transparant, zodat het gemakkelijk is te kiezen met wie jij het volgende gesprek gaat voeren. Openheid en gemakkelijke inzage in alle gegevens zijn voor ons namelijk een vanzelfsprekendheid. Persoonlijke relaties zijn direct gebaat bij openheid en inzage, terwijl zakelijke relaties versterkt worden door verbondenheid en samenwerking.

Ons netwerk is jouw netwerk

  • Het is onze missie kennis, netwerk en business op een stimulerende wijze te verenigen.
  • Wanneer je business overtuigend en effectief wijzigt, verandert immers op een positieve wijze alles in je leven.
  • Het is onze visie deze versterkende verbinding (inter)nationaal te delen.
  • Members kunnen zich krachtig ontwikkelingen door middel van gefundeerde kennis, onderbouwde mogelijkheden en de juiste relaties.
  • Hierdoor realiseren wij innovatie, groei en ontwikkeling. 

 

  • Sociëteit Vastgoed wordt georganiseerd en uitgevoerd door het dagelijk Bestuur.
  • Het Bestuur wordt ondersteund en geadviseerd door de Raad van Advies, die bestaat uit de ambassadeurs.
  • Het strategisch Organize for the Future team is opgericht ter onderbouwing en uitvoerig van de gewenste innovatieve mogelijkheden en uitvoering.
  • Tenslotte wordt Sociëteit Vastgoed op dagelijkse basis ondersteund door een team van professionals.

 

Welcome home!