Sociëteit Vastgoed Bestuur

Het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de founder/directeur en de manager business development dragen gezamenlijk met het secretariaat en de accountant zorg voor de 24/7 bereikbaarheid, afspraken, planningen, sprekers en locaties boekingen en begeleiding leden en sponsoren. Zij regelen, organiseren, volgen op, innoveren, sturen aan en creëren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia L. van Haeften- Coert MBA MSV
Founder/ Directeur
“Het is mijn taak als founder en directeur van de Sociëteit Vastgoed ervoor te zorgen dat het netwerk effectief verbonden wordt en alle mogelijkheden krijgt zich voortdurend verder te ontwikkelen. Dit vraagt management skills, passie en focus. Ik ervaar dit als een dankbare taak. Wij willen nu graag doorgroeien op de ingeslagen weg. De resultaten die we behalen, worden steeds benoemd, om daarmee de gezamenlijke noodzaak tot samenwerking te onderbouwen”.
Constantijn van Haeften MSV
Assistent Founder / Manager Business Development
De Manager Business Development is verantwoordelijk voor het welzijn van de members door service-verlenend steeds in direct contact met de wensen en ambities van de members te staan. Daarnaast is de Manager Business Development voortdurend in gesprek met de innovators in de vastgoedsector om daarmee het netwerk te kunnen bedienen met het laatste nieuws en de meest actuele ontwikkelingen in de sector en de maatschappij.
Secretariaat/
Staff on demand
De staff on demand bestaat uit diverse vrijwilligers en ingehuurde professionals zoals een accountantskantoor die het bestuur ondersteunen en adviseren. Er wordt daarbij positief samengewerkt. De staff beheert ism de accountant de financiën en voert de diverse en veelzijdige werkzaamheden uit van het secretariaat. De staff verzorgt tevens de vergaderingen met de Raad van Advies en de meetings met het strategisch team.
Elsa-Sophie van Haeften
Personal Assistant
Elsa-Sophie is afstudeer-student bij TMO in Doorn en assisteert VHCM. Daarnaast ondersteunt zij Sociëteit Vastgoed en Claudia van Haeften als PA. Haar taken bestaan uit uitvoering en begeleiding van marketing, communicatie, PR en social media. Tevens begeleidtl Elsa- Sophie in nauwe samenwerking met de secretaris en directeur de events en draagt ervoor zorg dat de service voor de leden, partners en sponsoren naar volle tevredenheid uitgevoerd wordt.