4 April 2019 Ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector

Een must in de bouw is productiever werken, minder faalkosten en betere communicatie.

In april 2019 organiseren wij een masterclass die de bouw- en vastgoedsector samenbrengt.

 

GMP Groep is onze host, de locatie is Amsterdam.

 

GMP Groep bestaat uit vier werkmaatschappijen: PARO, buro ontwerp & omgeving, GMP Vastgoed en Human Issue. Ze werken zelfstandig én samen aan nieuwe antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken in de afvalverwerking & -recycling, ruimtelijke ordening, vastgoed en human resources.

 

In de bouwsector zijn een aantal items hot topics, namelijk ketensamenwerking, transformatie, creatie van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid. Unaniem is de sector het er over eens dat de schakels in keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden.

 

  • Nederland vergrijst, waardoor de vraag naar huisvesting verandert. Voorbeelden hiervan zijn woonconcepten voor jonge koopkrachtige senioren en hoogkwalitatieve woonzorgvoorzieningen voor oudere senioren;
  • Het gebruik en de toepassing van Social Media neemt een verdere vlucht en biedt kansen voor positionering;
  • Bouwen op grote uitleglocaties maakt steeds meer plaats voor binnenstedelijk bouwen. Samenwerking tussen de bouwpartijen, gemeenten en woningcorporaties wordt hierdoor steeds belangrijker;
  • Duurzaam bouwen en energiebesparing komen steeds hoger op de wensenlijst van overheden, consumenten en bedrijfsleven met een huisvestingsbehoefte.

 

Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waardebehoud. Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde.

 

 

Programma

15.00-15.30uur Ontvangst

15.30-16.15uur Presentatie

16.15-16.30uur Pauze

16.30-17.15uur Presentatie

17.15-18.00uur Vragen aan het panel, discussie

18.00-19.00uur Borrel met hapjes

 

Aanmelden

 

  • Voor members zijn hier geen kosten aan verbonden. Voor geen members zijn de kosten € 300,00 all inclusive
  • Niet leden bieden wij de kans kennis te maken met de wijze waarop Sociëteit Vastgoed de deur opent naar de toekomst en hier concrete tools voor biedt.  Wanneer je je voor deze meeting aanmeldt, schrijf je je automatisch in voor een uitgesteld lidmaatschap waardoor je vrijblijvend 3 maanden kennis kunt maken met alle meetings en events van Sociëteit Vastgoed voor een gereduceerd tarief. De kosten hiervoor zijn € 300,00 all inclusive. Bekijk de voorwaarden