30 oktober 2019 The Future of Work

Work Life Play

Een nieuwe mastermind sessie in de serie Organize for the Future die Claudia van Haeften en Oscar van Opstal sinds 2 jaar organiseren voor executives in de vastgoedsector.

Op de nieuwe en recent geopende locatie van Deloitte, The Garage in Amsterdam, waren wij op 30 oktober te gast om samen met genodigden te spreken over de toekomst van werk, en wat dit betekent voor de vastgoedsector.

The Future of Work

Een co-creatie tussen Sociëteit Vastgoed, JLL, Deloitte en van OpstalVannimwegen.

Topics en eyeopeners

Welke topics bespraken wij en welke eyeopeners werden er gedeeld?

Na een korte introductie omtrent de veranderingen die steden doormaakten, welke invloed dit heeft op de mensen die er wonen, het belang van duurzaamheid, de mogelijkheden voor deelinvesteringen, de toepassingen van service én de sterk opkomende behoefte aan verbinding maken, flexibiliteit en transparantie door Claudia, opent Oscar met de vraag aan de gasten welke vraag zij vandaag graag beantwoord zouden zien. En waar gaan wij inhoudelijk dieper op in?

Wendy start adrem door aan te geven dat zij nieuwe inzichten en inspiratie verkrijgt, nu zij aan het werk is om de nieuwe huisvesting van haar organisatie uit te rollen: ”Fijn om meegenomen te worden in expertise en ervaringen omtrent werken en huisvesting, en verder te spreken over welke mogelijkheden én problemen dit met zich meebrengt”.

Jan vindt het belangrijk om verder te spreken hoe wij van de gebouwen datgene maken waarmee we invulling kunnen geven aan wat de mensen in de steden wensen. Jan vervolgt:” We wensen toepassingen te verkrijgen die invulling geven aan onze comfortzone, die retentie toevoegen en nu is de vraag, hoe gaat technologie hier een concrete invulling aan geven?” Oscar stemt in: ”Dé smart buildings zijn nog niet volledig gerealiseerd”.

Anne reageert hierop door aan te geven dat innovatie nog ver te zoeken is. “Het is van belang te weten hoe wij huurders en klanten beter kunnen faciliteren. Belangrijk om daar vandaag de mogelijkheden voor te benoemen”.

Marike knikt instemmend en geeft aan dat Deloitte het met name belangrijk vindt om te werken aan de strategie van de organisatie. “De vraag is, wat ontdekken wij hierbij? En hoe passen wij dit concreet toe?” We zijn het eens dat het goed is om uit te spreken hoe wij globale concepten lokaal uit kunnen rollen en helder te stellen hoe wij de mensen hiermee aantrekken. Peter vult aan dat hij zich afvraagt van welke landen wij kunnen leren. In Nederland zijn wij frontrunner, maar we denken feitelijk onvoldoende na of onze input ook haalbaar is in andere landen.

Gebruikers van vastgoed worden begeleid bij transacties vanuit productiviteit, onderhoud, transformatie en behoefte, deelt Ellen. “Welke omgeving hoort daarbij?”

De toekomst van de werkomgeving

Vragen en afwegingen waar Owen op reageert door zich af te vragen wat de toekomst is van de werkomgeving? Welke innovatieve trends passen wij toe voor onze klanten om de verbinding die benodigd is tussen beleggers en ontwikkelaars te begeleiden?  “Welke verbindingen kunnen wij daarbij realiseren?”

Met het team worden alle alle sectoren worden geserviced, deelt Mark, van datacenter tot woningen, van Retail tot kantoren. “Binnen onze eigen organisatie worden mensen op diverse manieren gemotiveerd. Ik zie daar andere behoeftes en purpose voor binnenkomen”. Helder wordt gesteld dat hiermee gewerkt wordt vanuit nieuwe verwachtingen, ook deels door de toepassing van automatisering. Mark vervolgt: “Wat wij belangrijk vinden is, hoe passen wij de menswaarde optimaal toe voor de stakeholders?”

Claudia herkent deze vragen en gewenste invulling van actuele topics. “Wij bemerken vanuit de sector een grotere focus op wellbeing en een sterke behoefte aan kennis en informatie. Men wenst geïnformeerd te worden over de wijze waarop trends zorgen voor innovatie. Relevante actuele informatie is belangrijk om de opmars van techniek te kunnen blijven volgen”. Het is duidelijk van belang dat wij er met elkaar voor blijven zorgen dat de mens in de sector leidend blijft.

De veranderende ’workforce’

Oscar knikt en vat samen: ”Inderdaad, waar gaan we naartoe, ook vanuit de HR-kalender? Hoe zorgen we ervoor dat buiten HR, ook facility en It gekend en bevraagd worden? Immers, niet alleen door automatisering en robotisering, maar ook de mentaliteit ten opzichte van werk en carrière is aan het veranderen.” De vraagstelling hoe de werkgever hierop inspeelt, is actueel.  Een andere ontwikkeling is het feit dat er is meer vraag ontstaat naar skills, iets minder naar kennis.

Tijd voor Marike om ons mee te nemen op de pointers van Deloitte waarbij wij worden geïnformeerd omtrent de invulling van Life long reinvention, new attitude of learning, human skills, an army of professionals en het belang van netwerken.

Dat brengt ons al snel op het vervolg van de vorige industriële revolutie, waarbij we constateren dat werk volledig aan het veranderen is en daarmee ook de plek waar dit wordt uitgevoerd.

De mens centraal

Robbert:” De mensen zijn de rode draad in de hele lijn van veranderen én in de toepassingen”. Anne reageert: ”De wijze van communiceren is wel volledig veranderd”.

Goed om hier verder over te spreken. We zijn het eens, de zingevingskant wordt steeds sterker benadrukt, net als de open mindset. Marike reageert: ”Wij worden echt geconfronteerd met de war for talent met 1.200 nieuwe werknemers per jaar. Hoe houden we deze nieuwe werknemers in huis en wat vinden zij belangrijk? Daar moeten we als Deloitte actief op inspelen”.

Wat ook lijkt te veranderen is de actieve communicatie tussen de werknemers onderling, terwijl er toch behoefte blijkt aan samenhang en een gezamenlijke identiteit.

Het voor werknemers enorm belangrijk is dat de organisatie een heldere visie heeft die uitgedragen wordt, en dat dit concreet bijdraagt aan de gewenste zingeving, geeft Constantijn aan. Een diepere betekenis waar je je als medewerker aan wenst te verbinden. “Het bedrijf wordt daarmee een brand dat zich duidelijk in de markt onderscheidt. Branding is van wezenlijk belang vanwege de sociale impact en de positie in de uit te voeren strategie”.

De Zuidas of elders?

Dit brengt ons op de vraag of het voor werknemers belangrijk is om op de Zuidas te werken, bedrijven vertrekken nu ook naar andere locaties in de stad of erbuiten.

Het is voor eenieder duidelijk dat zeker bij het vertrek vanaf de Zuidas, het belangrijk is om het imago van de gebiedsontwikkeling te stimuleren. Daarbij is het voor werknemers noodzakelijk dat, willen we een nieuwe doelgroep aantrekken van nieuwe werknemers, we optimaal dienen te focussen op een optimalisering van klimaat technische toepassingen en een goed werkende IT invulling met een simplificering als het gaat om apps en de toepassingen daarvan.

Kortom, de werkplek zou in alle opzichten aantrekkelijk(er) moeten te zijn. Wendy: ”Ik vul graag aan dat vertrouwen daarbij als oude waarde opnieuw uitgevonden dient te worden en op een nieuwe wijze ingevuld gaat worden”.

Bemerkt wordt tevens dat de nieuwe generatie vanuit FOMO (fear of missing out) reageert, en zij openstaan om zich te committen aan nieuwe waarden.

De future of work is reeds volop aanwezig en de focuspunten zijn helder: Talent, Omgeving en Technologie.

Experience

De experience wordt tevens genoemd als waardevol, met name bij de kantorensector. Buiten de experience worden service en leren besproken. Hoewel het rendement leidend is, gaat het bij de toekomst van de werkplek om de uitstraling en input die de totale organisatie realiseert.

Zijn we er klaar voor het gewenste talent aan te trekken en de volgende unicorn aan ons te binden?

Veranderende invullingen

Work Life Play

Owen leidt ons energiek door unieke toepassingen die ontstaan doordat organisaties als Facebook, Google en Amazon breed en royaal inzetten op het kopen en ontwikkelen van vastgoed, terwijl ze tevens hun campussen steeds verder ontwikkelen. Het gaat daarbij allemaal om het blijvend en constructief bouwen van communities. Deze organisaties passen dit concreet toe door hun eigen (kleine)wereld te creëren.

Het is duidelijk een voortschrijdend probleem dat voor de werknemers de inkomsten niet evenredig stijgen met de woonlasten. Deze kosten zijn nauwelijks nog op te brengen (40-50% van het inkomen). Wanneer bedrijven hier een andere invulling aan wensen of kunnen geven door direct en dichtbij de werkplek woonruimtes te realiseren voor hun medewerkers, wordt hier een enorme verbinding mee gerealiseerd plus een directe financiële return.

Dit realiseert tevens een oplossing voor retail door dit toe te voegen in de plint van de appartementen en woningen, net als opleidingen en gezondheidszorg.

Anne beaamt de geuite stelling dat ook hij verwacht dat de huidige fondsen die nu op één segment invulling krijgen, straks een invulling zullen krijgen van zowel wonen, winkelen als werken.

Ook hier blijkt dat het onderscheidend vermogen essentieel is. Voor zowel werk, wonen en winkelen geldt dat het een plek dient te zijn waar je blij van wordt. Dit is eveneens voor techniek een gewenste leidraad, waarbij de verwachtingen goed gemanaged dienen te worden.

We vatten de topics nog even kort samen:

Future of work

 • Het gaat om de mensen
 • Wellbeing wordt steeds belangrijker
 • Steden veranderen continue
 • Er ontstaan nieuwe gezinnen
 • Mensen veranderen, steden veranderen, wensen veranderen daarin mee
 • Ook de wensen qua werk veranderen hierdoor
 • Matchen van verwachtingen

Van belang voor de werkplek

 • Digitaal optimaal
 • Gemakkelijk
 • Flexibel
 • Visie
 • Branding
 • Communicatie
 • Wordt je er blij van?

Ontwikkelingen

 • Auto wordt als vervoersmiddel steeds minder belangrijk
 • Panden worden ook zonder parkeerplaatsen aangeboden
 • Benodigde afmetingen (M2) kantoren veranderen
 • Wereld condenseren op vloerniveau
 • Mensen worden op verschillende manieren gemotiveerd
 • Mensen willen purpose in hun werk
 • Combinatie tussen mens en technologie versterkt
 • Nieuwe relatie werknemers en werkgevers
 • Wijziging van focus op kennis naar skills
 • In 2020 zijn 75% van de huidige beursgenoteerde bedrijven niet meer bekend
 • Gig Economy 43% van de workforce
 • Steeds meer data maar daarmee nog geen relevante informatie
 • Steeds meer mensen werken als zzp-er
 • Steeds mensen vertrekken naar de buitenring i.p.v. dat ze in de steden blijven
 • Workplace is geen kantoor meer: Het is de economie en het is de stad
 • Amsterdam 4th best European startup hub in 2018
 • Change management is moeilijker(er) door te voeren bij het bestuur
 • Gebruiker centraal
 • Open source
 • De gebruiker dient geserviced te worden door het gebouw
 • Strategisch kijken naar verandering (Geografie, Processen)
 • Ontstaan van Unicorns (mensen met grote skillset en hoog EQ)
 • Healthcare, Education, Housing
 • Huizen en kantoren dienen flexibel te zijn
 • Gelijk als bij Ziekenhuis/Opslag
 • Locatie blijft heel belangrijk
 • Technologische ondersteuning is key

Jongeren/talent

 • Social Impact projecten
 • Visie creëren als bedrijf en dit steeds helder stellen
 • Eerst afkeer tegen andere locatie maar dat wijzigt wanneer optimalisatie ervaren wordt
 • Change management
 • Verschillende en diverse banen tegelijk is het nieuwe normaal
 • Fear of missing out (niet volledig willen commiten), alles mee willen maken en ervaren
 • Sky is the Limit
 • Find your workplace
 • Europe Grootste technology hub

Gebruik van App:

 • Pand wordt daardoor efficiënter gebruikt
 • Gemakkelijk, data, snel, service

Reden van verhuizen

 • Doelgroep aantrekken
 • Verbinden van mensen
 • Soft skills benadrukken
 • Kostenreductie
 • Nieuwe toepassingen
 • Duurzaamheid nieuw pand

Oud

 • Voorheen uitsluitend focus op cijfers en rendement
 • Goed salaris en mooie auto is niet meer het belangrijkste
 • Hiërarchie
 • Top down

Vraagstukken

 • Hoe ziet de nieuwe work place eruit?
 • Hoe kunnen wij onze klanten helpen de productie te perfectioneren?
 • Hebben we straks überhaupt nog fysieke kantoren nodig?
 • Is het verschil zo groot?

Pilaren:

 • Menselijke Factor blijft voortborduren en key

Kernwoorden:

 • Solidariteit
 • Duurzaamheid
 • Maatschappelijk

Leerpunt:

 • Hoe voed jij jouw kinderen op? Dit zal invloed hebben op de invulling van ‘De workplace’
 • Loslaten van iets wat vertrouwd is en de toekomst omarmen
 • Kijkend naar WEWORK begrijpen we dat je focus niet alleen op huurders kunt liggen. De verhuurder, eigenaar en het pand zijn minstens zo belangrijk
 • Kantoren worden een hele gebiedsontwikkeling waarbij winkels, hotels in een community worden gebouwd
 • Building their own little world- nieuwe steden door niet-vastgoed bedrijven
 • Facebook, Amazon en Google bouwen kleine dorpen, return on investment, blijvende commitment werknemers
 • Work Life Play

Resumé

 • Overheid wordt onderheid
 • Ondernemers gaan het innovatief uitvoeren
 • Vastgoed wordt los goed
 • Focus op de mens
 • Zingeving, ervaring, beleving en kennisdeling creëren in communities

We sluiten met meer kennis en voldoende verkregen informatie deze kennissessie af en verheugen ons op de volgende Executives meeting op 3 dec. as bij CBRE GI, of de eerstvolgende Organize for the future sessie op 13 februari as omtrent Connecting Generations.

Dank allen voor de input en fijne gesprekken, dank Oscar voor de begeleiding en dank Marike voor het hosten. Owen, dank voor jouw waardevolle presentatie vol eye openers omtrent de wijzigende toekomst van werk.

De foto’s kun je bekijken op onze Facebook Pagina.