Circulariteit, maximaal hergebruik en minimale waardevernietiging benodigt commitment en empathie

Opbouw, gebruik, hergebruik. Heal & Rebuild the World, 7 februari 2019

Toen Oscar van Opstal en ik besloten dat het tijd was voor onze volgende mastermind meeting, wisten wij direct wat het onderwerp van deze sessie zou moeten zijn. Circulariteit. “All the key indicators confirm that the problems of a linear economy are ‘baked in’ to the global economy”.

 

Tijdens een inhoudelijke Organize for the Future sessie wilden wij effectief met executives in gesprek gaan over de uitvoerbare mogelijkheden, bewustwording en concrete toepassingen. “Circular business models and improved resource effiiciency are economically attractive means to enhance energy efficiency and renewables, methane abatement and to avoid deforestation”.

 

De genodigde gasten meldden zich enthousiast aan, terwijl wij ons beraadden op de input “Opbouw, gebruik, hergebruik. Als er schaarste is, ontstaan nieuwe concepten”.  Het belang om constructief met elkaar in gesprek te gaan over reeds gerealiseerde en nog te realiseren invullingen die leiden tot Nederland circulair in 2050 (of zo mogelijk eerder) was helder . “Attitude is het belangrijkst, maak het dus mooier en beter”.

 

 

In de briefing met de sprekers Max Brobbel van Bilt, Stefan Maatman van CFP Green Buildings, Wouter van den Wildenberg van Fakton en Thomas Rau van Madaster bespraken wij de deepdive stellingen: Waarom doe je wat je doet? Wat is het resultaat, hoe werkt het en hoe toepasbaar is het? We zijn een maatschappij in transitie en wilden een sleutel bieden naar een hoger bewustzijn om trends en verwachtingen te matchen aan de hand van duidelijke pijlers: “Alles is tijdelijk, de consequenties zijn permanent”.

 

De gedeelde kennis en expertise, gevoed door nieuwsgierigheid en overgave, zouden zeker nieuwe inzichten verschaffen, zodat een verdere uitrol van de aanwezige 9% circulaire transitie gestimuleerd kan gaan worden. “Advances in digital technologies and smart design are creating new circular business opportunities for capital equipment with huge transformative potential”.

 

Ambitieus als we zijn, wilden we ook de setting op een nieuwe wijze invulling geven. Geen rij stoelen achter een grote tafel, maar losse stoelen, in een open kring.  Alles om transparante toegankelijkheid en direct contact mogelijk te maken. “In een gesloten systeem realiseer je een limited edition”.

 

Het is altijd spannend en opwindend naar een dergelijke meeting toe te werken, al ziet ogenschijnlijk niemand dat. (Geloof me dat mijn medewerkers dat zeker wel doen!) We waren dan ook al vroeg aanwezig. De nervositeit verdween echter direct toen ik op de schermen in de grote hal van a.s.r real estate met trots ons logo ontwaarde, met een hartelijk welkom eronder. Dank je wel daarvoor Robbert (en Petra natuurlijk)!  Een dergelijk warm gebaar heeft een enorme impact. Dat werd nog versterkt toen we de ruimte in gingen richten, omdat we beseften dat het aansnijden van dit onderwerp voorbij gaat aan tijdige oppervlakkigheid. ”We doen een grand debat voor de toekomst vandaag.”

 

Men begroette elkaar vanuit gedeelde achtergrond of waardering direct open en hartelijk, en het beloofde een waardevolle sessie te worden. Het was helder dat wij deze middag een gemeenschappelijk interesse deelden die we graag wilden voeden. Duurzaamheid is natuurlijk allang geen woord meer wat extase of opwinding veroorzaakt. Dat veranderde toen de sprekers ieder voor zich het woord namen, vertelden over praktijkervaring en expertise en wij vervolgens constructief onze meningen met elkaar deelden.  Een vraag drong zich op: Kunnen we elkaar emotioneel stimuleren om een positieve gedrevenheid te realiseren? “The long-term horizon of the circular economy has implications beyond the material footprint. New decision metrics bring new opportunities for technology-driven prosperity within planetary boundaries”. 

 

In alle openheid werden actualiteiten besproken over ecosystemen, het realiseren van de benodigde bewustwording en het al dan niet inzetten van gamification. Wij deelden de toepassing nieuwe verdienmodellen te realiseren, dachten na over de invloed van regelgeving en bemerkten het belang nieuwe business modellen te belichten aan de hand van de key elementen van een circulaire economie: Ontwerpen voor de toekomst, Digitale Technologie gebruiken, Bewaar en houd in stand wat er al is, Heroverweeg het business model, Gebruik afval (oogst) als een bron, geef Prioriteit aan regeneratieve bronnen en de belangrijkste: Team Up om een gezamenlijke waarde te realiseren. “Wat is jouw intrinsieke motivatie om een betere wereld op te leveren? Wat is onze circulaire potentie?”

 

We waren het eens, het economisch model is er nog niet, de bevolking wordt rijker terwijl de ecologische belasting wordt vergroot. “ Het is een bewustwording. We dienen pragmatisch te zijn, kritisch te kijken naar consumeren en het vervolgens gewoon te doen. Er is meer discussie nodig met een focus op de impact. Hierdoor zal circulariteit breder gedragen gaan worden”.

 

We discusseerden in alle openheid over keuzes en gedrag, de invloed van de bewoner op het gebouw en de honger de beste te willen zijn, met een positieve invulling van waarde en toekomstige rendementen. “Waar investeer je wel in, en waar niet? Welke materialen zijn beschikbaar, en wat weten we over de locatie en financiële en circulaire waarde?”  Dit leidde tot een merkbare sense of urgency, het vinden van de balans wanneer sustainability, profit en purpose concreet werk in uitvoering worden.  Een hogere bezettingsgraad, hogere huurinkomsten,  een langere levensduur, maatschappelijke waarde met een hogere restwaarde. “Niemand zegt dat de weg naar duurzaamheid goedkoper zal zijn. Bij bestaand vastgoed is het koppelen aan energiereductie en circulariteit niet eenvoudig. Met het verdienmodel gaan we elkaars taal leren spreken, niet alleen op gebouw-  maar op gebiedsniveau”.

 

De krachtige presentaties van de sprekers gaf veel stof ter discussie, wat volgde door het inhoudelijke sterke slotbetoog van Thomas Rau. Zijn overdrachtelijke passie terug te keren naar de kern van onze oorsprong om concreet te beginnen met de WHY gaf veel herkenning. Dit opent immers de toegang naar de gewenste deelname aan een ecosysteem van initiatieven en innovaties waarmee wij de benodigde transformatie kunnen gaan faciliteren: Gezamenlijk een circulaire economie realiseren.

 

 

Inzage krijgen in het gedeelde besef dat afval (oogst) materiaal vertegenwoordigt zonder identiteit. “De aarde is een gesloten systeem, waarbij grondstoffen gelimiteerd zijn. Inzicht, stuur en beheer. Om materialen oneindig beschikbaar te maken, dienen ze gedocumenteerd te worden”. De beschikbare data is daarbij een ongelimiteerde bron om afval (of oogst) gelimiteerd te kunnen verwerken.

 

De bewustwording voeden en stimuleren om van een altitude een attitude te maken die zorgt voor de juiste inzichten en gerichte handelingen, is van onschatbare waarde en belang.  Door samen te werken zijn wij in staat om circulariteit, die de relatie van de mens tot alles wat ons zijn mogelijk maakt, met gemeenschappelijke empathie, een sterke missie, en duidelijk leiderschap een positief vervolg te geven.

 

“Duurzaamheid gaat over het optimaliseren van het systeem, waarbij maatregelen zonder visie geen toekomst hebben”. We werden enorm geïnspireerd.  Rau sloot af door J.F. Kennedy te citeren, tijdens de voorbereiding van de 1e mens op de maan: ´ Hij wist niet hoe, hij wist niet wanneer of wat het zou kosten. Maar hij wist: We gaan het doen’.

 

Claudia van Haeften

Founder Sociëteit Vastgoed

 

              

 

              

 

              

 

            

 

     

 

Max Brobbel van Bilt bv deelde als terugblik:”  Individualisme en consumentisme lijken in de huidige maatschappij de rol van religie uit de jaren 50 over te hebben genomen. De wereldbevolking behandeld de aarde op dit moment als een oneindig en onuitputbaar ecosysteem, maar deze is zeker eindig: er is maar één aarde met een limiet aan grondstoffen en een gesloten klimaatsysteem.

 

Gezamenlijk een visie en doel stellen om zo te leven dat we de aarde als eindig gaan beschouwen staat haaks op individualisme en consumentisme en zou welhaast kunnen worden beschouwd als een nieuwe religie. Binnen deze levenswijze is het streven naar een duurzame samenleving en een systeem dat zichzelf in stand kan houden het grootste doel, maar we moeten er voor waken dat binnen dit gezamenlijke doel nog steeds ruimte is voor het individu – dat wellicht soms even niet meer wil doen aan dit gezamenlijk doel”.

 

NB. Zie voor de citaten het volledige GAP report: the Gap report SV 2019

 

Programma 7 februari 2019:

 

  • Ontvangst 14.45uur
  • Aanvang: 15.00uur
  • Gastheer: Robbert van Dijk, asr real estate investment management
  • Sprekers: Max Brobbel, Biltbv – Thomas Rau, Madaster – Stefan Maatman, CFP Green Buildings – Wouter van den Wildenberg, Fakton
  • Dagvoorzitter, moderator: Oscar van Opstal, Fakton en VanOpstal & Vannimwegen
  • Organisatie en welkom: Claudia van Haeften, Sociëteit Vastgoed

 

Locatie:

 

  • asr real estate
  • Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht

 

Gasten:

 

Real Estate Executives- Organize for the Future, Personal Invitation only

 

1 Astrid Schlüter Vesteda Director Operations
2 Clemens Brenninkmeijer Redevco Managing Director
3 Patrick Gütenberg Adelaer Real Estate Partner
4 Gerard Putman GMP Groep Owner
5 Hans Touw Redevco Managing Director Residential
6 Jaap van der Bijl Altera Vastgoed CEO
7 Jac Bressers Tetris Managing Director
8 Jan van den Hogen Deka Immobilien GmbH Tenant Relationship Manager
9 Jan van Zuijlen Triuva Netherlands Director Investment Relations
10 Jeroen Lokerse Cushman & Wakefield Head of Netherlands
11 Mark Kuijpers Greystar Managing Director
12 Mark Spiering CBRE Senior Director Asset Services
13 Michael Hesp CBRE Global Investors Senior associate, Portfolio Strategy & Analytics
14 Michel Chang Colliers International Asset Services Offices B.V. Director Asset Services
15 Petran van Heel ABN AMRO Sector Banker Bouw | Vastgoed
16 Robbert van Dijk a.s.r. real estate investment management Managing Director Residential
17 Roel de Weerd Merin COO
18 Roger Mol Rijksvastgoed Directeur Transacties & Projecten
19 Rutger Schuur Jansnel CEO
  Host en gastheer
A.S.R. Real Estate
Robbert van Dijk a.s.r. real estate investment management  Managing Director Residential
  Sprekers
20 Max Brobbel Bilt B.V. Partner
21 Twan Remmits Bilt B.V. Partner
22 Bart de Haan Bilt B.V. Mede-Eigenaar
23 Stefan Maatman CFP Green Buildings Senior Consultant
24 Wouter van den Wildenberg Fakton Consultancy Director
25 Thomas Rau Madaster Founder
26 Jeroen Broersma Madaster Business Developer
Mediator
27 Oscar van Opstal Fakton, van Opstal & Vannimwegen Associate Partner, Co-Founder
  Organisatie/initiator 
28 Claudia van Haeften Societeit Vastgoed Founder / Directeur
29 Constantijn van Haeften Societeit Vastgoed Manager Business Development