SV High Tech

PropTech, ConTech & FinTech

Als kennispartner van PropTechNL en innovatieve organisatie levert Sociëteit Vastgoed steeds het laatste nieuws omtrent de ontwikkelingen van PropTech in de vastgoedsector.

 

De vastgoedsector maakt zich op voor de toekomst

De sector maakt zich op voor de toekomst en wenst geïnformeerd te worden over technologie, innovatie en digitalisering binnen organisaties en projecten. Sociëteit Vastgoed, als grootste mediator in de sector die vraag en aanbod samenbrengt, acteert hier dienovereenkomstig op door haar netwerk en members hier voortdurend over te informeren en samenwerkingen hieromtrent aan te gaan.

 

Wat is PropTech?

PropTech is een samenvoeging van Property & Technology. Onze samenwerkingspartner Menno Lammers (PropTechNL) zegt hierover:”Vastgoed staat aan de vooravond van een nieuwe explosie van combinatorische innovaties die veroorzaakt wordt door de digitalisering van onze economie en samenleving. Deze verandering zal het dagelijks (bedrijfs)leven transformeren en zal van invloed zijn op de verwachtingen van de klant, het producten/diensten portfolio, vormen van samenwerking en de business modellen. Maar is de huidige vastgoedsector zich echt bewust van wat er komen gaat; de grootste fundamentele verschuiving die ooit heeft plaatsgevonden?” Lees verder

 

Waarom ook ConTech en Fintech?

We zijn het met elkaar eens, er moet absuluut een mediator komen tussen gevestigde organisaties en startups.  Wat er nu gebeurd, is dat een startup één oplossing biedt terwijl bedrijven juist graag een invulling wensen voor meerdere vraagstellingen en problemen. Sociëteit Vastgoed begeleidt daar graag bij.

 

Door ons grote netwerk en samenwerkingen met onder andere Brightlands brengen wij startups direct in contact met organisaties die toe zijn aan vernieuwing. Zo geven wij invulling aan de behoefte aan High Tech with High Touch. Wij brengen niet alleen de partijen samen, wij zorgen er ook voor dat er een concrete samenwerking wordt opgezet en gerealiseerd. 

 

Hoe? Door onze Apple 2 Apple meetings waarmee wij grown-ups en startups met elkaar in contact brengen. Hierbij bespreken wij de vraagstellingen, problemen en mogelijke invulling hiervan. Direct contact, directe korte lijnen en directe mogelijkheden om samen te werken en elkaar te versterken. Zo geven wij concreet invulling aan wat gewenst is.

 

FinTech is een nieuwe mogelijkheid tot financieren en daar was de financiële dienstverlening zeker aan toe. Op deze wijze kan de vastgoedsector effectieve veranderingen realiseren, het is namelijk een positieve invuling waar bedrijven baat bij hebben. Daarnaast levert dit een duurzaam beleid op, wat weer correspondeert met de stimulatie die Sociëteit Vastgoed ook graag aan de benodigde  duurzaamheid cq. circulariteit biedt. 

 

Samenwerkingspartners Sociëteit Vastgoed

Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met PropTechNL, OSRE Woningdossier, Office App, Park PNP, Bookings2Work en DITT. Digitale platforms die op innovatieve wijze data zodanig inzetten dat dit op een transparante wijze tot een meerwaarde voor de gebruiker leidt.

 

Sociëteit Vastgoed werkt nauw samen met Loek Online, Fakton, PWC en Deloitte en deelt de voortsnellende ontwikkelingen omtrent blockchain. Zo ontwikkelde Loek Online het gebouwen paspoort. Daarin komen alle metrics over duurzaamheid, comfort, occupancy, onderhoud en contracten samen in de blockchain. Bijzonder effectief voor zowel het bezit (gebouw-eigenaren) als het gebruik (huurders/flexers/corporates).

 

Vanwege onze samenwerking met OVG en Inergy Analytical Solutions, weten wij dat managementinformatie (data) een steeds belangrijkere rol krijgt en keuzes voor ontwikkelen, aankoop of verkoop gemaakt zullen gaan worden, puur berust op de gebruikmaking van data. Door onze members van Duurabel worden wij vanuit de eerste hand geïnformeerd over de werking van sensoren in smart buildings.

 

In de gesprekken die wij voerden met Object&Co, kennen wij het belang van NEN-meetingen. Onze relatie Petran van Heel (ABN AMRO) zegt:” Cash is king, maar data is queen. Smart buildings, in smart cities met smart mobility dragen bij aan een meer efficiëny en duurzaamheid”.

 

Ambassadeur Huib Boissevain, Lid van de Raad van Advies van Sociëteit Vastgoed (Annexum) voorspelt omtrent de voortsnellende techniek:” De belangrijkste ontwikkeling zal een sterk groeiend besef van de belang van nieuwe technologieën voor de vastgoed sector zijn. Met name de invloed van artificiële intelligentie en machine learning op alles zal een gedragsverandering veroorzaken”.

 

Menno Lammers (PropTechNL) spreekt zich uit:”PropTech wordt soms gezien als een bedreiging, maar is ook een kans. Het kan en zal een positieve bijdrage gaan leveren aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, een gezond leef- en werkklimaat en urbanisatie. Deze vraagstukken laten zich niet oplossen door alleen te focussen op het fysieke vastgoedobject. Combinaties maken met nieuwe technologieën – zoals Internet of Things, drones, Virtual / Augmented Reality, 3D-printing, Artificial Intelligence, Advanced Robotics, Cloud Technology, Advanced Materials, Renewable Energy en Blockchain[5] – bieden kansen om nieuwe zakelijke activiteiten te ontwikkelen en extra maatschappelijke waarde toe te voegen”.

 

Tenslotte vertelt Cor Treure, member MVGM:” Zowel in rustige omstandigheden als in situaties van onrust is de snelheid en kwaliteit van de communicatie tussen de verbonden onderdelen de kritische succesfactor. In het exploiteren van vastgoed ligt het onderscheidend vermogen en het realiseren van goede rendementen in het gebruik van transparante en uniforme data/ informatie. Het is de menselijke creativiteit om op vernieuwende wijze te acteren op de dan verkregen nieuwe inzichten”.

 

Nieuws

Houd de kalender , Sociëteit Vastgoed Academy en onze nieuwsitems in de gaten, hierop delen wij het laatste nieuws en nieuwe meetings. Via de invitaties ontvang je persoonlijke uitnodigingen voor Prop Tech gerelateerde bijeenkomsten. Nog niet ingeschreven voor onze invitaties? Doe dit dan snel.

 

 

TECHNOLOGY BY ITSELF IS NOT THE DISRUPTOR. NOT BEING CUSTOMER-CENTRIC IS THE BIGGEST TREAT TO ANY BUSINESS